MailPoet nyhetsbrev turn kvinner

Infoskriv nr. 2 oktober

Som følge av korona-pandemien ble det en bråstopp for all hallaktivitet. Samlinger og konkurranser lokalt, nasjonalt og internasjonalt ble avlyst eller utsatt. Gymnaster og trenere over hele verden har måttet tilpasse seg alternative treningsformer. Nå har det vært noen måneder med trening og forberedelser igjen, og vi er veldig glade for at aktiviteten begynner å ta seg opp. Imidlertid må vi være forberedt på lokal smitte og at det ikke alltid blir mulig å gjennomføre treninger og konkurranser slik som planlagt også en stund fremover.
Styret i NGTF vedtok 7. oktober at Norge ikke skal sende gymnaster til EM, som blir arrangert i Tyrkia i slutten av desember.

Forbundstinget 2020

Forbundstinget ble gjennomført digitalt 12. september 2020. Torgeir Røinås Pedersen ble gjenvalgt som president. Tingdelegatene vedtok å videreføre den strategiske planen som allerede ligger til grunn for satsingen på turn kvinner og de andre grenene. Forbundsstyret la til grunn en økning på inntektssiden, men da dette ikke gikk gjennom kan det få konsekvenser for hvordan 2021-22 blir. Vi skal derimot gjøre vårt beste for å legge til rette for aktiviteter på best mulig måte for våre gymnaster.

Nytt trenerteam for landslagene og endringer i administrasjonen for NGTF

Birgit Vallestrand har blitt ansatt som ny landslagssjef etter at Laurens van der Hout har gått av med pensjon. Med seg i teamet rundt senior- og juniorlandslaget er Antonio Egri, Johanna Uracz som henholdsvis skal jobbe 50% og 30%
Foto: NGTF
Endelig har vi også fått på plass en trener som skal jobbe dedikert med rekruttene, Tiril Døvre, som er ansatt i en 20%-stilling. Vi er glade for at de har takket ja til å jobbe for å utvikle norsk kvinneturn videre. Samtidig retter vi en stor takk til Laurens for hans innsats som landslagssjef.

På kontoret har det også blitt noen endringer. Vi har fått ny generalsekretær, Kari Rieth, som tiltrådte 1. september etter at Øistein Leren takket av etter 18 år i stillingen. Øistein fortsetter i administrasjonen, men med nye oppgaver. Videre har Pia Dangel begynt i 50% stilling i et vikariat mens Bente Stensrud jobber redusert. Hermod Buttedahl ble konstituert som leder for konkurranseavdeling/sportssjef, i første omgang i seks måneder. Han har jobbet i NGTF i mer enn 25 år, blant annet som konsulent for turn kvinner, og de siste årene som konsulent for troppsgymnastikk. Den stillingen tar nå Gabriel Negru over.

NM senior 26.-27.september - Elverum

TK Julie Røttum skranke NM Elverum 2020
Et vellykket NM senior ble arrangert på Elverum 26.-27. september. Norgesmester og vinner av kongepokalen, som nå blir delt ut hvert år også for damene, ble Julie Røttum fra Oslo Turn. Oslo Turn vant også lagkonkurransen.
I apparatfinalene vant Julie Søderstrøm, Oslo Turn, hopp, bom og frittstående, mens Mari Kanter fra Holmen Tropp og Turn vant skranke. Gratulerer til norgesmesterne, og til alle de andre som deltok i konkurransen. Takk til arrangøren Elverum Turnforbund som tok på seg arrangementet, og til andre involverte som gjorde sitt til en vellykket gjennomført konkurranse.

Julie Erichsen fra Fana og Laksevåg måtte dessverre melde forfall pga sykdom. Konkurransen ble streamet ut live, noe som var gledelig som følge av at det var begrenset med antall plasser for tilskuerne. Sammenlignet med 2019 var det en nedgang i antall påmeldte, fra 49 påmeldt i 2019, til 38 påmeldte i 2020, mens resultatene for de 8 beste ligger på samme nivå som i fjor.

For resultater - se https://live.sporteventsystems.se/Score/?country=nor

NM junior 24.-25.oktober - Tromsø

NM junior arrangeres i Tromsø 24.-25.oktober. 67 jenter fra 19 klubber er påmeldt og det er gledelig at så mange ønsker å stille. Riktignok er det en liten nedgang fra 2019, da vi hadde 87 påmeldte fra 22 klubber. Følg med på gymogturn.no for informasjon om konkurransen, livescore og oppdateringer.

Aktivitet i kretsene

TKTK har sendt ut en epost til kretsene og bedt om tilbakemelding på hvilke type aktiviteter og konkurranser som er planlagt høsten 2020 og våren 2021. Noen av kretsene har mye aktivitet, mens andre kretser har ingen aktivitet annet enn det som skjer i regi av klubbene.
Det er planlagt Norgesfinale i november, på Lørenskog med Hammer Turn som arrangør. Vi vil komme raskt tilbake om dette arrangementet kan gjennomføres eller ikke pga koronasituasjonen i Oslo-området.

Dommer- trenerseminar 30.-31.januar - hold av datoen

Det årlige dommer- og trenerseminaret vil bli avholdt 30.-31. januar 2021 sentralt i Oslo-området. Alle våre forbundsdommere er invitert til å delta på seminaret, samtidig som vi også inviterer trenere og kretsdommere som er interesserte. Endelig program og mer informasjon vil bli sendt ut når det nærmer seg, men vi anbefaler alle å sette av datoen allerede. Leder av teknisk komite turn kvinner internasjonalt (FIG) Donatella Sacchi, har takket ja til å komme for å orientere oss om nytt internasjonalt reglement – Code of Point fra 2022. Dette blir en unik mulighet for oss alle til å få med oss siste nytt.

Lørdag blir felles program for trenere og dommere, mens søndag vil vi konsentrere oss om praktisk dømming. Vi håper å kunne møtes fysisk, men må selvfølgelig ta forbehold om at det kan bli et digitalt seminar.

FIG elite og nasjonal turnstige

Trener 2 og utdanning

Det blir ingen vesentlige endringer i øvelsene i FIG elite og turnstigen i 2021. Men – kom gjerne med innspill og synspunkter dersom du har tanker og ideer til forbedringer og endringer.
NGTF jobber med å få på plass trener 2 -utdanning for turn kvinner, men arbeidet har ikke kommet så langt som vi skulle ønske. Trener 2 – basis er klart. TKTK jobber også for å få på plass noen emnekurs/temakvelder.

Rent forbund

Antidoping Norge tror et effektivt, godt og målrettet informasjons- og forebyggende arbeid er helt avhengig av at særforbundene selv tar et eierskap. Konseptet Rent Særforbund er derfor etablert. NGTF har som mål å bli et Rent forbund, og arbeidet har startet opp.

Terminliste 2021

TKTK og landslagssjef jobber med terminlisten for 2021 i samarbeid med Turn Menn. Invitasjon til å arrangere konkurranser vil bli sendt ut, slik som tidligere år.

TKTK 01.09.2018-31.10.2020

Teknisk komite turn kvinner har i perioden bestått av Anne Torill Nordli, Hammer Turn (leder), Ann-Helen Bjørnstad, Ås Turn, Siv Rita Eikeskog, Stavanger Turnforening og Antoni Egri, Oslo Turn. Bente Stensrud, NGTF samt landslagssjef har også deltatt i komitemøtene. Antonio trådte ut av komiteen i september, da han ble ansatt som landslagstrener.
Jeg vil rette en stor takk til dere alle for det genuine engasjementet dere har for norsk turnsport.
Hilsen

Teknisk komite turn kvinner
Anne Torill Nordli
leder
facebook instagram youtube website email 
MailPoet