Mailpoet info IGTK

Online konkurranse Troppsgymnastikk

Gran IL inviterer til online konkurranse i Troppsgymnastikk. Gran IL tilbyr en gjennomføring av en alternativ online konkurranse, som blir vurdert av dommere. Vurderingen gjøres av videoer som sendes inn til bedømming og samlet resultat blir lagt ut på hjemmesiden,

Les mer
Dråpe blå troppsgymnastikk
facebook instagram youtube website email 
MailPoet