Mailpoet info RGTK

Kretsting 2021

Har du innspill til programmet på kretstinget i 2021?
Dato for kretstinget er satt til helgen 19. og 20. mars 2021. Foruten de vanlige tingsakene og faddermøtene, ønsker vi innspill fra dere om program. Er det noe dere ønsker å sette på agendaen, så har dere allerede nå mulighet til å påvirke. Det kan være et tema eller navnet til en spennende foredragsholder. Send oss en e-post (RogalandGTK@gymogturn.no) med forslag, innen 25. oktober. Vi håper på mange gode ideer!
Illustrasjon forbundstinget 4-3
facebook instagram youtube website email 
MailPoet