Mailpoet info rytmisk gymnastikk

Utsettelser og avlysninger i terminlisten!

TKRG har i sitt komitémøte i januar og etter en gjennomgang med arrangørene sett på en justering av terminlisten av hensyn til koronasituasjonen.
Komiteen ønsker i første omgang å forsøke å forskyve noe på terminlisten i håp om å kunne arrangere konkurransene uten å benytte alternative konsepter som video/stream.

Selv med denne forskyvningen kan det bli aktuelt med avlysninger og alternative konsepter dersom koronasituasjonen tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre konkurransene som «normalt».

Kalenderen på nettsiden er justert i henhold til det nye oppsettet. I tillegg finnes terminlisten på nettsiden under bestemmelser her.

Vi oppfordrer klubber og kretser til å tenke alternativt i disse dager, og tilby aktivitet til gymnastene våre under de forutsetningene og restriksjonene i de forskjellige kommunene. Komiteen har laget en mal for alternativt konkurransekonsept som snart vil komme på nettsiden slik at også klubber kan benytte seg av dette ved ønske om å arrangere alternative konkurranser.

Rekruttreglement - justering for 2021

Komiteen har gjort noen små justeringer i rekruttreglementet for sesongen 2021 basert på høringen som var ute i klubbene i starten av året.
Den justerte versjonen ligger tilgjengelig på nettsiden under reglement her

CoP - presiseringer fra FIG

FIG har publisert et nyhetsbrev med presiseringer til internasjonalt reglement. Nyhetsbrevet inneholder ingen endringer i reglene, kun utdyping av hvordan eksisterende regler skal forstås.

Sjekk ut presiseringene her

Strengere regler for regninger og refusjonskrav!

Vi har de siste årene hatt et etterslep på fakturaer, refusjoner og honorar som stammer fra aktiviteter året før og som sendes inn for sent til forbundet.
Av hensyn til at regnskap avsluttes årlig betyr dette at slike forsinkede krav som gjelder for tidligere år går ut over planlagte tiltak og aktiviteter det året som kravet sendes inn.

I NGTF har vi frister for innsending av fakturaer, utgiftsrefusjoner og honorar.
Dette står oppført på NGTFs nettside.
Fra og med 1. januar 2021 overholdes de frister som er satt for NGTF, noe som betyr at samtlige som sender krav til NGTF på refusjon, fakturaer, reiseregninger og honorarer må gjøre dette senest innen utgangen av påfølgende måned fra aktiviteten/tiltaket foregikk. Dette av hensyn til nevnte etterslep som har fått følger for aktiviteter/tiltak og for forutsigbarheten til forbundets økonomi.

Sendes det inn krav i etterkant av denne standardfristen vil ikke kravet godkjennes.
Sendes det inn krav i andre kanaler enn Visma eller til fakturamailen/EHF blir kravet ikke behandlet.
Les mer

NY kontaktliste for klubbkontakter

Som vi har nevnt tidligere skal vi oppdatere listen over klubbkontakter.
Dette arbeidet vil vi gå i gang med nå.

Det betyr at samtlige klubber med rytmisk gymnastikk sender følgende informasjon til marianne.halberg@gymogturn.no innen 01.03.2021.
  • Klubbnavn
  • Fullt navn og mailadresse på maksimalt 1-2 kontaktpersoner som registreres
  • Har klubben en administrativ mail kan denne inngå som en av kontaktpersonene nevnt over eller som en tredje kontakt.
NB, merk e-posten med følgende emnetekst: RG klubbkontakt – [klubbnavn]
(Eks: RG klubbkontakt – Asker TF)

Kontaktpersonens oppgaver er blant annet å videreformidle og å innhente viktig informasjon som kommer eller blir etterspurt fra forbundet.

Fra 2.mars 2021 vil vi benytte den nye registrerte listen og den gamle klubbkontaktlisten til RG-konsulenten slettes. Ingen kontaktinformasjon vil overføres automatisk og klubben må sende full informasjon som nevnt i punktene over selv om det er samme informasjon som i den tidligere listen. Klubber som eventuelt ikke melder inn kontaktperson i tide risikerer å ikke motta informasjon som sendes ut.

Dersom det i fremtiden er et skifte av klubbens kontaktperson eller endring i mailadresse må det sendes beskjed om hvilken adresse som skal strykes og hvilken ny adresse som skal inn i listen.

Alle andre som ikke blir satt som kontaktperson anbefales å melde seg inn i nyhetsbrevet/infoskrivet til rytmisk gymnastikk. Dette gjøres nederst på nettsiden her (fyll inn mail og følg trinnene).
facebook instagram youtube website email 
MailPoet