Mailpoet info AGTK

Utsatt frist for å søke på breddearrangementer 2021-2025

Breddeutvalget i Agder Gymnastikk- og Turnkrets søker arrangører til breddearrangementene de neste fem årene. Endelig tildeling skjer på kretstinget i april, men før det vil breddeutvalget lage en innstilling, basert på de søknadene de får inn. Ny frist for søknad: 7. mars. Se utlysingen under.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet