Mailpoet info VOGTK

Søker arrangører til Gymnastikkfestivalen 2021

Breddeutvalget i Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets søker arrangører til Gymnastikkfestivalen 2021. Gymnastikkfestivalen er et breddearrangement for medlemmer fra 6-100 år i Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets.
Arrangementet skal ha tre arrangører, som gjennomfører all aktivitet på samme dato. Det ønskes at de tre arrangørene for Gymnastikkfestival er geografisk spredt i kretsen.
Se mer informasjon i arrangørveilederen og utlysning for arrangementet.
Søknadsfrist er satt til 20. februar - sendes til bredde@vogtk.no

Med ønske om en god helg fra Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets
Dråpe blå oppvisningsgymnastikk
facebook instagram youtube website email 
MailPoet