Mailpoet info MRGTK

MRGTK Digitalt kretsting

I henhold til kretsens lov § 13 innkaller MRGTK til Kretsting nr. 43, som grunnet covid-19 situasjonen blir gjennomført digitalt. Tid: Tirsdag 9.mars 2021, kl.:19.30 – ca. 21.30

Les mer
MRGTK Digitalt kretsting
facebook instagram youtube website email 
MailPoet