Mailpoet info VOGTK

Deler av Viken-idretten stenger ned

Regjeringen har i dag vedtatt endringer i covid-19-forskriften som innebærer vesentlige innstramminger for all idrettslig aktivitet i Oslo og utvalgte Viken-kommuner.

NGTF søker teknisk arrangør av Landsturnstevnet 2025

Har din klubb lyst og kapasitet til å arrangere NGTFs største arrangement i 2025? Landsturnstevnet arrangeres hvert fjerde år, og er et breddearrangement med oppvisninger, workshops, Gym for Life Challenge. Arrangementet er for alle NGTFs medlemmer over 13 år. Se mer informasjon i utlysning og retningslinjer. Frist for innsending av søknad er 31. mars 2021.

Les mer
Vi søker teknisk arrangør av Landsturnstevnet 2025

RG-konkurranser avlyst

Følgende RG-konkurranser er avlyst:
- Kretskonkurranse RG - 30.-31. januar Njård

- Kretskonkurranse RG - 06.-07. februar Stabekk

- Kretskonkurranse RG - 13.-14. februar Skjeberg
RG invitasjon arrangement

Kurs og utdanning

NGTF jobber kontinuerlig med å imøtekomme ønsket om å komme tilbake til en normal «gym og turnhverdag». Også med tanke på kursgjennomføringer. Vi vet det er et stort behov for økt kompetanse hos trenere i klubbene. Som eiere av NGTF sin kursportefølje, er NGTF sentralt ansvarlig for at kursene kan gjennomføres i henhold til dagens smittevernregler i sin nåværende form. Slik kursene i dag er bygget opp, er det vanskelig.
Det jobbes derfor aktivt med alternative kursformer på de mest kritiske kursene for å kunne gjennomføre kurs som er fleksible og som kan tilpasses til de smittevernregler som gjelder. Dette arbeidet er tidkrevende og det er mange hensyn som skal tas. Vi er takknemlige for at klubbene viser stor forståelse for at dette arbeidet tar tid.

NGTF støtter opp under helsemyndighetenes og NIF sitt arbeid for å hindre spredning av Covid-19.
  • Forskrift om smitteverntiltak (Covid-19-forskriften) regulerer antall personer som nå kan delta på kurs til 10 personer pr. 18. januar 2021.
  • Reiser til arrangement anses i forskriften ikke som en nødvendig reise.
  • Personer som deltar på kurs, må være bosatt i samme kommune. Arrangementer, som kurs, krever ofte at deltakerne forflytter på seg fra én kommune til en annen.
NGTF ser seg dessverre derfor nødt til å måtte avlyse/utsette kurs som er planlagt gjennomført frem tom uke 8/2021 av smittevernhensyn.

Vi vil gjennomføre en ny vurdering og komme med mer informasjon i løpet av uke 7.

facebook instagram youtube website email 
MailPoet