Mailpoet info AGTK

Kretstinget er utsatt til 17. april

Illustrasjon kretsting 4-3
Kretstinget var satt opp helgen 5. - 6. mars. Styret i AGTK har vedtatt å utsette det til lørdag 17. april. Det vil bli gjennomført på en dag, på Dyreparken Hotell, Kristiansand. Innkalling og program vil komme senere.

Avlysing av kurs og andre aktiviteter

Koronasituasjonen ser ut til å prege våre aktiviteter fremover også. Kompetanseavdelingen har måttet avlyse alle kurs til og med uke 8. For å få en oversikt over hva som skjer, og hvilke arrangement som blir avlyst, ber vi dere følge med i kretsen sin kalender/terminliste:

Vi søker teknisk arrangør av Landsturnstevnet 2025

Har din klubb lyst og kapasitet til å arrangere NGTFs største arrangement i 2025? …

Les mer
Vi søker teknisk arrangør av Landsturnstevnet 2025
facebook instagram youtube website email 
MailPoet