MailPoet Rogaland

Barnas turnfestival er avlyst

Kretsstyret har bestemt at Barnas Turnfestival 2021 er avlyst. Det kan bli aktuelt med alternative arrangement til høsten.

Kretstinger er utsatt til 29. mai

Kretsstyret har vedtatt å utsette kretstinget til lørdag 29. mai. Det vil bli gjennomført på Sola, men kun på en dag. Mer informasjon kommer i innkallingen senere.
Illustrasjon kretsting 4-3

Vårens kurs - avlysninger

Oppsatte kurs til og med uke 4 er avlyste. Slik situasjonen er nå, kan det komme endringer for kurs etter dette også. Vi oppfordrer alle til å melde seg på planlagte kurs, og å følge med i kretsen sin kalender. En vil ikke bli fakturert for kurs som blir avlyste. Status for planlagte kurs og arrangement vil fortløpende bli oppdaterte i kalenderen.

facebook instagram youtube website email 
MailPoet