MailPoet nyhetsbrev gymnastikkhjul

Julehilsen fra arbeidsgruppa

Vi legger bak oss et veldig spesielt år for oss i gymnastikkhjul og NGTF. Året 2020 begynte veldig bra, mange utøvere gledet seg til konkurranser og VM i New Jersey. Covid 19 satte en stopper for mange av våre aktiviteter og konkurranser. Treninger og konkurranser ble avlyst på vårparten og det har gjennom hele 2020 vært tatt mange beslutninger som ikke har vært gledelig for idretten. I høst begynte man så smått med treninger og Gymrulle, før det dessverre ble stengt ned igjen.

Arbeidsgruppa har hatt jevnlige møter for å diskutere hvordan vi kan gjennomføre noe av den fine sporten vi driver med. Noe har latt seg gjennomføre, mens andre har vi dessverre måttet avlyse, slik som for eksempel NM i Spydeberg.

Når det gjelder 2021 ser vi endelig lyset i enden av tunellen. Vi håper å få gjennomføre mange av konkurransene våre og sette ordentlig i gang med aktivitet igjen. Granspretten skal i utgangspunktet være først ute, men det går nok mot en utsettelse av denne til et senere tidspunkt. For å holde motivasjonen opp til utøvere, trenere og dommere kommer vi til å legge opp en mulighet for at utøvere kan sende inn video av sine disipliner og få dette bedømt. Fristen for innsending av video er satt til torsdag 28.januar 2021.

Før Covid 19 tok vi ut utøvere til landslag som skulle representere Norge i VM i New Jersey. Mesterskapet er som kjent utsatt til 2021, men vi har bestemt at uttaket som ble gjort i år vil gjelde for 2021 også. Utøverne som har blitt tatt ut må sende inn sine disipliner innen fristen som er satt til torsdag 28.januar 2021. Vi kommer tilbake til hvordan dette skal sendes inn i begynnelsen av januar.

Tidligere i høst ble det gjort noen utskiftninger i arbeidsgruppa vår. Denne består nå de 2 neste årene av Erik Norman-Larsen. Silje Bjørgeengen, Marie Kubberød, Svein Rudshagen og Heidi Kaugerud Voilås. I tillegg til disse 5 kommer Helene Mortensen til å ha dommeransvaret.

Vi i arbeidsgruppa ønsker dere alle en riktig god jul og ett godt nytt år.

Ikke bruk
facebook instagram youtube website email 
MailPoet