MailPoet Innlandet

Vårens planer for Innlandet GTK

Vi er inne i en tid der det er vanskelig å planlegge, men vi har har lagt ned mye arbeid for å være klar, dersom våren blir som vi håper. Flere arrangement vil forhåpentligvis komme til. For oversikt over planlagte arrangement og kurs, viser vi til kretsens kalender:

Har din klubb avlyst arrangement etter 12. mars,

uten å søke kompensasjon for tapte inntekter?

Krisepakke 3, åpner opp for å søke om tapte inntekter i forbindelse med arrangement helt tilbake til 12. mars. Har dere ikke søkt tidligere, bør du gjøre det nå! Søknadsfristen er satt til 15. januar, men søknader behandles fortløpende. Les mer om dette her:

Vi ønsker alle våre medlemmer

en god jul og et godt nytt år!

nisse
facebook instagram youtube website email 
MailPoet