MailPoet nyhetsbrev rytmisk gymnastikk

Husk søkefristen i januar!

Ønsker klubben å arrangere åpen treningssamling i 2021?
Eller kanskje det er ønskelig å sette i gang tiltak for kompetanseheving hos trenere?
Kanskje dere har på planen å jobbe aktivt med rekrutteringstiltak?
Da er det viktig at dere husker på søkefristen til TKRG!

Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2021 er som normalt 20.januar.
Dette gjelder:
  • Søknad om å arrangere åpne treningssamlinger i 2021.
  • Søknad om midler til utvikling i 2021.
Det kan i disse søknadene kun søkes for tiltak som gjennomføres før desember i løpet av kalenderåret 2021.

Det vil i 2021 tildeles inntil fire åpne treningssamlinger. Komiteen ser det ikke som realistisk å kunne gjennomføre sommersamlingen i 2021 og ønsker derfor å legge til én åpen treningssamling til i 2021 slik at det totalt blir fire samlinger. Det var i 2020 én klubb som etter tildeling måtte avlyse sin åpne treningssamling grunnet koronasituasjonen. Dersom denne klubben søker på åpen treningssamling i 2021 vil den klubben prioriteres først.

Komiteen har justert konseptet for utviklingsmidler til å gjelde noen av våre andre mål i strategisk plan som er rettet mot utvikling og tiltak for kompetanseheving hos trenere, samt rekrutteringstiltak.

Kriteriene er som følger:
  • Prosjektet kan rettes mot kompetanseheving hos trenere
  • Prosjektet kan rettes mot tiltak for rekruttering av klubber og gymnaster.
  • Målsetningen er at prosjektet skal tilføre klubbens trenere kompetanseheving som går utenom trenerløypen til NGTF eller det kan ved rekrutteringstiltak for eksempel innebære fadderordning med klubb som skal starte opp eller tiltak for å rekruttere medlemmer.
  • Prosjektet kan ikke inngå som normalt i den daglige treningen.
NB! F.eks. en vanlig treningssamling etc. går ikke inn under utviklingsmidler. Prosjektet må tilføre noe slik at klubbens trenere eller klubben generelt ved rekruttering sitter igjen med kunnskap eller økte medlemmer på grunn av tiltaket.

Benytt søknadsmalene som ligger under bestemmelser for RG på nettsiden og send inn søknad til konsulent på mail innen 20. januar.
TKRG vil i etterkant gjøre tildeling i sitt komitémøte i slutten av januar.

Oppdatering av dokumenter til 2021

Den nyoppnevnte komiteen skal jobbe med oppdatering av dokumenter for 2021 som foreløpig ikke er publisert. Dokumenter som justeres vil publiseres fortløpende på nettsiden så snart de er klare på nyåret.
Vi vil informere miljøet når justerte dokumenter er tilgjengelig.

Høring rekruttreglement

TKRG ser behovet for justering av enkelte elementer i rekruttreglementet og sender derfor ut et høringsdokument.

Vi oppfordrer både dommere og klubber som har deltatt med rekrutter til å besvare skjemaet. Det er imidlertid noen spørsmål som er mer relevant for den ene enn den andre gruppen, slik at det er helt i orden å la det som er mindre relevant være tomt.

Høringsdokumentet finnes nedenfor og sendes på mail til hannushka@gmail.com senest innen 4. januar 2021.

Julehilsen fra TKRG

Vi har alle vært igjennom et spesielt år som ikke har vært lett for hverken store eller små. Gymnaster over hele landet har trent i hall med færre enn normalt eller hjemme i stua via skjermen. Mange har benyttet lekeplassen til lillebror som styrkerom eller naturen som et alternativ i alt slags vær. Vi har benyttet nye ord som vi nesten aldri brukte tidligere, som karantene og webinarer. Vi har oppholdt oss mer hjemme enn noe annet sted i lange perioder, og antibac og ansiktsmaske har blitt like vanlig å ha med seg som nøklene når vi først forlater huset.

Vi har lenge sett frem mot en normal hverdag hvor vi kan delta i konkurranser med alle våre turnvenner og ha nærhet til hverandre igjen. Det har vært tungt for alle med utsettelser og avlysninger. Samtidig må vi si at det i dette annerledesåret varmer å se den kreativiteten og viljen til å tenke alternativt som dere alle har vist. Dere har motivert hverandre og stått sterkt sammen, selv med en avstand på minimum 1-2 meter.

TKRG takker alle for flott innsats og tålmodighet i dette krevende året som ble alt annet enn forventet. Vi ser frem til et nytt år, og håper på en normal tilværelse med stor aktivitet og mer nærhet.

Med det ønsker komiteen hele RG-Norge en riktig god jul og vi håper alle får en hyggelig høytid med sine nærmeste.

Vi sees i 2021!
nisse
facebook instagram youtube website email 
MailPoet