Nyhetsbrev mal Troppsgymnastikk

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2024

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2024
Søknadsfrist: Innen utgangen av onsdag 31. Mai 2023.
Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Utlysning to nasjonale konkurranser for 6-10 åringer i 2024

Her er link til utlysningen.
Søknadsfrist: Innen utgangen av 31. mai.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet