Nyhetsbrev mal overskrift5

Lyst til å være med på å fordele midler?

På kretstinget til Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ble det vedtatt at det at det årlig kan tildeles inntil kr. 150 000 av kretsens egenkapital til klubber tilknyttet
RGTK, etter søknad. Styret skal oppnevne en arbeidsgruppe som skal innstille innkomne søknader. Vi trenger medlemmer til denne gruppen. Er det noen i din klubb som vil være med? Da sender du/dere en e-post til RogalandGTK@gymogturn.no innen 1.juni, med forslag til kandidater.

Vi søker arrangør til kretsturnstevnet for voksne i 2025!

Ingen ble tildelt kretsturnstevnet for voksne i 2025, under kretstinget i mars. Vi søker derfor på ny etter arrangør. Stevnet går over to dager. I 2025 er det også landsturnstevne. Det betyr at det blir laget er felles stevneprogram nasjonalt.
Retningslinjer for arrangementet finner dere på vår hjemmeside.
Frist for å søke er 1.juni. Søknader sendes til leder i breddeutvalget for voksne, Tone Røksund pr. e-post: tone.roksund@lyse.net

2. seriekonkurranse i troppsgymnastikk

Sola Turn er teknisk arrangør for 2. seriekonkurranse i troppsgymnastikk helgen 10. - 11.juni.

Se invitasjon for mer informasjon.

Les mer
2. seriekonkurranse i troppsgymnastikk

KM Turn Kvinner og Turn Menn

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets og Stavanger Turnforening inviterer til KM Turn Kvinner og Turn Menn - Mangekamp.

Dato: 13. mai
Sted: Stavanger

Se invitasjon for mer informasjon.

Les mer
KM Turn Kvinner og Turn Menn
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet