Nyhetsbrev mal overskrift11

Spørreundersøkelse om strømming og filming

Illustrasjon Streamingundersøkelse
Dette er en spørreundersøkelse blant ungdom fra 13 til og med 18 år, om strømming og filming i idretten. Vi trenger dine innspill slik at Norges idrettsforbund, sammen din idrett, kan lage gode regler for strømming og filming av ungdom i hele idretten for framtida.

Alle ungdommer har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Vi ønsker derfor å høre mer om dine erfaringer om strømming, filming og deling på sosiale medier i din idrett. Vi ønsker også å høre hva du tenker om å velge å ikke bli filmet eller strømmet.

Dette er en frivillig spørreundersøkelse og du bestemmer selv om du vil delta. Fra du er 13 år, er det opp til deg å bestemme om du vil si din mening. Det kan likevel være lurt å snakke med foreldrene dine så de kan hjelpe deg å sette ord på hva som er viktig for deg. Undersøkelsen er anonym – det betyr at ingen vil vite hva du har svart.
QR-kode Streamingundersøkelse
Hva er dine rettigheter når det gjelder filming og strømming?
Alle som filmer eller strømmer deg når du driver med din idrett, enten på trening eller konkurranser, må spørre deg om det er greit først. Det samme gjelder når noen vil dele en film på sosiale medier. Om du ikke har lyst at film eller bilder skal deles, så skal de ikke legges ut. Om en film allerede er delt så skal det slettes. Det er en rettighet du har, og du bestemmer om det er greit eller ikke.

Hvordan kan du fortelle at du synes er greit eller ikke greit å bli strømmet?
Du skal alltid få beskjed om konkurransen eller kampen du er med i skal strømmes. De som strømmer må sørge for at du vet at du kan si ja eller nei, og gi deg informasjon om hvordan du kan si ja eller nei. De kan spørre om lov enten ved å spørre deg direkte om du vil eller ikke vil, dvs. spørre om ditt samtykke, eller ved at du får informasjon om at du har mulighet til å si nei, dvs. reservere deg mot å bli filmet.

Hva skal informasjonen brukes til og hvordan få vite resultatet?
Informasjonen vi får inn via spørreundersøkelsen, vil sammen med andre innspill, brukes til å lage nye regler for filming og strømming i idretten. Undersøkelsen har som mål å finne ut av hva som er viktig for ungdom når vi snakker om filming og strømming. Eksempler er hva ungdom tenker er positivt eller negativt, og hva som bør være regler for aldersgrense og konkurransenivå.
Alle idrettslag som har medlemmer som har deltatt i undersøkelsen kommer til å få resultatene etterpå. Vi kommer også til å lage en kort rapport som du kan få sendt på e-post om du ønsker.
25. april: Frist for å ha gjennomført undersøkelsen hos idrettslag
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet