Nyhetsbrev mal overskrift2

Trener 2 fordypning bredde, 22.-23. april 2023

NGTF arrangerer pilot på Trener 2 fordypning bredde på Norges idrettshøgskole i Oslo, 22.-23. april 2023. Det er fortsatt noen ledige plasser igjen, og vi håper flere vil være med på å teste kurset. Det er krav om Trener 1- kompetanse, og vi anbefaler å gjennomføre Trener 2 intro, om du ikke har Trener 2 basis fra tidligere.

Fristen er gått ut, men ta kontakt med kompetanse@gymogturn.no så raskt som mulig, om du har lyst til å være med.

Informasjon om kurset finner du her: Trener 2 fordypning bredde, 22.-23. april 2023

Spørreundersøkelse om strømming og filming

QR-kode Streamingundersøkelse
Dette er en spørreundersøkelse blant ungdom fra 13 til og med 18 år, om strømming og filming i idretten. Vi trenger dine innspill slik at Norges idrettsforbund, sammen din idrett, kan lage gode regler for strømming og filming av ungdom i hele idretten for framtida.

Alle ungdommer har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Vi ønsker derfor å høre mer om dine erfaringer om strømming, filming og deling på sosiale medier i din idrett. Vi ønsker også å høre hva du tenker om å velge å ikke bli filmet eller strømmet.

Dette er en frivillig spørreundersøkelse og du bestemmer selv om du vil delta. Fra du er 13 år, er det opp til deg å bestemme om du vil si din mening. Det kan likevel være lurt å snakke med foreldrene dine så de kan hjelpe deg å sette ord på hva som er viktig for deg. Undersøkelsen er anonym – det betyr at ingen vil vite hva du har svart.
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet