Nyhetsbrev mal Troppsgymnastikk

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2024

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2024
Søknadsfrist: Innen utgangen av onsdag 31. Mai 2023.
Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Utlysning to nasjonale konkurranser for 6-10 åringer i 2024

Her er link til utlysningen.
Søknadsfrist: Innen utgangen av 31. mai.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Retningslinjer for arrangering av konkurranser - oppdatert

Vi har oppdatert retningslinjer for arrangering av konkurranser i troppsgymnastikk.
Retningslinjer finner du her.

Kvalifiseringskriterier Nordisk mesterskap TeamGym senior 2023 Reykjavik, Island

I forbindelse med Nordisk mesterskap TeamGym senior har teknisk komité troppsgymnastikk vedtatt følgende kvalifiseringskriterier.
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet