Nyhetsbrev mal overskrift6

Nytt styre i Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Kretsting 2023 er nå avholdt og det er valgt nytt styre i TFGTK for perioden 2023-2025.
Leder: Tora Sundelin
Nestleder: Henriette Bismo Eilertsen
Medlem: Trond Evertsen
Medlem: Geir Magne Gamst
Medlem: Mathilde Svendsen
Medlem: Brita Varmedal Johansen
Vara: Liv Elin Grøneng
Vara: Simon Johansen

Utvalg i aktivitetene i TFGTK

Styret i TFGTK ønsker å sette ned utvalg i de ulike aktivitetene allerede på første styremøte. Styret ber om innspill og forslag til medlemmer i følgende utvalg:
  • Turn Kvinner
  • Turn Menn
  • Troppsgymnastikk
  • Rytmisk Gymnastikk
  • Bredde
Forslag sendes til tromsogfinnmarkgtk@gymogturn.no innen 01. april

Ungdoms- og voksenturnstevne

Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets og Storsteinnes IL Turn inviterer til Ungdoms- og voksenturnstevne og Sonemesterskap Troppsgymnastikk senior 22.-23. april 2023.

Se invitasjon for mer informasjon.

Les mer
Ungdoms- og voksenturnstevne

Barnekretsturnstevne (Troms)

Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets og Tromsø Turnforening inviterer til Barnekretsturnstevne.

Dato: 10.-11. juni
Sted: Tromsø

Se invitasjon for mer informajson.

Les mer
Barnekretsturnstevne (Troms)

Dommere til Norgesfinalen for turn kvinner og turn menn

Norgesfinalen for turn kvinner og turn menn arrangeres i november. Innen 20. mars skal kretsen sende inn forslag på forbundsdommer evt. en erfaren kretsdommer fra sin krets til konkurransen. Samtidig skal det også sendes inn forslag på reservedommer.
Navnene sendes til konkurransekonsulent for turn kvinner.

Det er i år, som i fjor - arrangør som skal avklare reisemåte/reisetidspunkt med hver enkelt dommer. Arrangør bestiller aktuelle reisemåter og ivaretar overnatting.
Arrangør deler de totale dommerutgiftene på de deltagende kretsene og sender faktura for dette i etterkant av konkurransen. Kretsene skal ikke bestille reise/opphold for dommere!

Rent Idrettslag


Vi oppfordrer alle klubber med konkurranseaktivitet å gjennomføre Rent Idrettslag
Rent idrettslag
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet