Nyhetsbrev mal overskrift

Kretsting

Vi minner om kretstinget 18.mars i Kristiansand. Saksdokumentene og innkalling med program finner du her..

Les mer
Kretsting

Dommere til Norgesfinalen for turn kvinner og turn menn

Norgesfinalen for turn kvinner og turn menn arrangeres i november. Innen 20. mars skal kretsen sende inn forslag på forbundsdommer evt. en erfaren kretsdommer fra sin krets til konkurransen. Samtidig skal det også sendes inn forslag på reservedommer.
Navnene sendes til konkurransekonsulent for turn kvinner.

Det er i år, som i fjor - arrangør som skal avklare reisemåte/reisetidspunkt med hver enkelt dommer. Arrangør bestiller aktuelle reisemåter og ivaretar overnatting.
Arrangør deler de totale dommerutgiftene på de deltagende kretsene og sender faktura for dette i etterkant av konkurransen. Kretsene skal ikke bestille reise/opphold for dommere!

Rent Idrettslag

Vi oppfordrer alle klubber med konkurranseaktivitet å gjennomføre Rent Idrettslag
Rent idrettslag
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet