Nyhetsbrev mal RG med ikon

Innspilt webinarserie - Artisteri

Komiteen ønsker å tilby dommere og andre interesserte en oppfriskning og presisering på artisteri. Ettersom den norske kalenderen allerede er full, gjennomføres det ikke et live seminar, men i stedet en digital variant med en serie av kortere videoopptak. Disse filmene danner en webinarserie av 8-10 deler som holdes av Marie Moltubakk og som publiseres fortløpende i NGTFs videobank.

Det er allerede publisert en introvideo og det kommer forløpende publiseringer. Vi anbefaler alle som ønsker å ta en titt, men det er lurt å sette seg inn i reglementet før man ser videoene.

Hver del tar for seg en eller noen få komponenter fra reglementet.
Foreløpig plan for webinarserien:
Del 1: Introduksjon & overordnet om artisteri
Del 2: Karakter + uttrykk
Del 3: Dansetrinn + praktisk øving for del 2 og 3
Del 4: Rytme
Del 5: Dynamiske endringer
Del 6: Effekter + variasjon i kast og fanging
Del 7: Overganger + bruk av felt + formasjoner
Del 8: Unity + innvirkning av tap av redskap
Del 9: Tropp: Organiseringsformer
Del 10: Tropp: Kontakt med redskap + løft
Dette er en foreløpig plan som kan endres om det blir behov (noen deler kan blitt slått sammen, noen justeringer kan komme).

Det vil bli muligheter for å sende inn spørsmål. Hvordan dette gjøres og hvordan spørsmålene følges opp kommer det mer informasjon om senere.

Nasjonal terminliste 2024 - utlysning

Terminlisten for sesongen 2024 er nå vedtatt av komiteen. Den ble først publisert som en tentativ terminliste 16. desember, og ligger nå tilgjengelig på nettsiden i endelig versjon. Det kan imidlertid komme justeringer hvis behov og konkurranser kan utvides til å starte fredag ved stor pågang i påmeldinger.

Ifact norgescup nr. 1 internasjonal klasse, 26.-28.01.2024 - Utlyses
Ifact norgescup nr. 2 internasjonal klasse, 15.-17.03.2024 - Utlyses
Ifact norgescup nr. 3 internasjonal klasse, 03.-05.05.2024 - Asker

Ifact norgescup nr. 1 nasjonal klasse, 03.-04.02.2024 - Utlyses
Ifact norgescup nr. 2 nasjonal klasse, 02.-03.03.2024 - Utlyses
Ifact norgescup nr. 3 nasjonal klasse, 19.-21.04.2024 - Utlyses
Nasjonal konkurranse nasjonal klasse, 03.-05.05.2024 - Asker

Nasjonal rekruttkonkurranse nr. 1, 17.-18.02.2024 - Utlyses
Nasjonal rekruttkonkurranse nr. 2, 23.-24.03.2024 - Skjeberg
Nasjonal rekruttkonkurranse nr. 3, 03.-05.05.2024 - Asker

Norgesmesterskap tropper og lag, 12.-14.04.2024 - Utlyses
Norgesmesterskap individuelt, 10.-12.05.2024 - Utlyses
Norgesfinalen senior og junior, 31.05.-02.06.2024 - Utlyses

Søknad sendes via digitalt skjema som finnes i nedtrekkmenyen på nettsiden her
Frist for søknad: 1. april 2023.
Husk at samtlige søkere må være klassifisert som Rent IL for å kunne søke. Sertifiseringen må i tillegg være gyldig under arrangementet.

Nye retningslinjer for bilder, video og stream!

Vi gjør oppmerksom på at endringen i praksis for bilder/video og stream har umiddelbar virkning for arrangører og deltagere i NGTF.
Filming og fotografering av barne- og ungdomsidretten har blitt mer og mer vanlig. Det er svært viktig å passe på at dette skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning. Det er ikke tillatt å filme, fotografere og dele innehold av personer i sosiale medier og andre digitale kanaler uten samtykke.
NIFs samtykkeerklæring for publisering av bilder og film skal benyttes.

I henhold til NIFs overordnede retningslinjer skal ingen NM for junior streames. Dette gjelder også ifm. andre konkurranser hvor utøvere er under 15 år som Norgescup og andre konkurranser. Det kan filmes og tas bilde av utøvere forutsatt at det er innhentet aktivt samtykke til dette. Er utøver under 15 år må det innhentes samtykke fra både utøver og foresatte.

NB! Det er utøvernes respektive klubber som er ansvarlig for å kunne dokumentere overfor hver arrangør at deres utøvere har gitt aktivt samtykke til dette. Dette bekrefter respektive klubber ved påmelding til arrangør. Det skal være et alternativ å kunne reservere seg til dette i forbindelse med påmelding, og ved slike tilfeller må arrangøren ivareta det.
For ytterligere informasjon se NIFs nettside.

Hvordan arrangør løser dette kan være å ha en egen rubrikk eller lignende i påmeldingsskjemaet, hvor klubben som melder på gymnaster, må krysse av for at samtykkeerklæring er samlet inn. Der skal det også være et alternativ å kunne reservere seg.

Arrangørveiledningen er oppdatert med samme tekst, publisert 6. mars 2023.

Tagg gymogturn!

Husk å tagge gymogturn på sosiale medier!
Det er viktig å være synlige i og utenfor turnmiljøet med alt det fine som foregår på idrettsarenaen. Klubber og medlemmer oppfordres til å tagge gymogturn i bilder og klipp som kan deles i NGTFs sosiale kanaler. Dette kan være alt fra toppidrett til breddeidrett, stolte øyeblikk og morsomme hendelser.

Men du, husk at det må foreligge aktivt samtykke fra alle som er i bildet/videoen før bilde/video tas og før det deles videre til andre, publiseres og tagges.

Hjelp oss å spre ordet og tagg i vei!
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet