Nyhetsbrev mal overskrift5

Vi trenger kandidater til kretsstyre og kontrollutvalg!

Kretstinget skal arrangeres 25.mars, og i den forbindelse har valgkomitéen begynt sitt arbeid for å legge frem forslag på kandidater til kretsstyret og kontrollutvalg.

Vi oppfordrer alle klubber/grupper og tillitsvalgte om å komme med forslag til kandidater i neste periode (mars 2023 - mars 2025).

Forslag på kandidater sendes direkte til valgkomiteens leder snarest:
Ann Elin Lima
Tlf.: 41431540
E-post: leder.algardturn@gmail.com

Deres medvirkning er en viktig del av det totale arbeidet vi må utføre for å finne de riktige kandidatene. Valgkomiteen er avhengige av dere for å kunne lage en god innstilling.

Vi trenger dyktige medarbeidere i kretsarbeidet vårt. De som påtar seg slike verv må også være innstilt på å gi dette arbeidet prioritet.

Ta kontakt med Ann Elin Lima dersom du har spørsmål.
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet