Nyhetsbrev mal RG med ikon

Arrangørveiledning publisert!

Komiteen har over en lenger periode jobbet med en oppdatering av arrangørveiledningen, både i form av ny mal og justeringer i praksis og innhold.
Dokumentet finnes nå tilgjengelig på nettsiden under "Retningslinjer for arrangør"

Samtidig som veiledningen nå er oppdatert, så ønsker vi hele veien å forbedre oss.
Vi har derfor fremdeles åpning for at klubber kan komme med innspill til eventuelle feil og/eller forslag til forbedringer i dokumentet. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at tingvedtak og vedtak gjort av forbundsstyret ikke kan endres av komiteen.
Eventuelle innspill kan sendes til marianne.halberg@gymgoturn.no senest innen 31. august hvert år. På den måten er det tid til å vurdere innspill før eventuell ny versjon publiseres for kommende år.

Rekruttreglement versjon 7

Rekruttreglementet er nå publisert med de siste endringene som ble gjort til 2023 sesongen. Dette er versjon 7 av dokumentet. Dokumentnavnet er omdøpt til "Minirekrutt- og rekruttreglement" og finnes på nettsiden under "Nasjonale reglement"

Vi gjør samtidig oppmerksom på at beskrivelser av obligatoriske programmer publiseres fortløpende på samme sted på nettsiden sammen med filmer som publiseres i videobanken.

Video for obligatorisk program KØLLER trinn 2 er justert slik at den inkluderer to kroppsbølger. Ny video for køller trinn 1 kommer. (I neste konkurranse for rekrutt vil disse justeringene gjelde).

Dommeroppsett versjon 2

Av hensyn til at det kom mange justeringer i det første dommeroppsettet, ble en ny versjon publisert på nettsiden 1. februar.

Mange endringer i dommeroppsett er svært krevende for arrangører og dommeransvarlige i komiteen. Vi ønsker derfor å minne samtlige dommere på å sette av helger som de nå er satt opp til å dømme.

"Save the date" til fellesmøte!

Komiteen planlegger vårens fellesmøte og det sendes i den forbindelse ut "Save the date". Møtet planlegges 10. juni på Idrettens hus på Ullevål (dagtid).
Merk at dette er en lørdag og ikke fredag som normalt settes opp. Dette fordi vi ønsker å utvide møtetiden noe slik at vi får bedre tid til sakene da det har vist seg å være behov for dette.

I forbindelse med forrige møte kom det et ønske om å se sakslisten før påmeldingsfristen. Dette ønsker komiteen å imøtekomme. Det er derfor mulig å melde inn saker som ønskes tatt opp på møtet via digitalt skjema frem til 10. april kl. 23:00.
I etterkant setter komiteen opp sakslisten i sitt førstkommende komitemøte. Hvis det er for mange saker, må komiteen prioritere hvilke saker som tas opp i dette møtet.

Sakslisten sendes ut sammen med invitasjonen og mulighet for påmelding ca. 1 måned før møtet.
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet