Nyhetsbrev mal Turn Kvinner

Nyhetsbrev 1 - 2023

Dommer- og trenerseminar 21.-22. januar 2023:
62 dommere og trenere deltok på årets dommer- og trenerseminar. Hovedtema for seminaret var artisteri i bom og frittstående samt FIG Elite – obligatoriske øvelser. Seminaret ble ledet av medlemmer i teknisk komité turn kvinner (TKTK), Ann-Helen Bjørnstad (dommeransvarlig) og Anne Torill Nordli (leder av komiteen). Anne Torill innledet med generell informasjon, som også er gjengitt i dette nyhetsbrevet. Landslagssjef Antonio Egri holdt presentasjon om landslagsarbeidet, og sammen med landslagstrenere Tiril Døvre og Joanna Uracz fikk deltakerne en gjennomgang av hvordan FIG Elite obligatoriske øvelser kan brukes på veien til en selvvalgt øvelse.

Dommerseminar
Oppdatert versjon av turnstigen fra januar 2023:
Deltakelse i nasjonale konkurranser – anbefaler minst trinn 4 i skranke, bom og frittstående. Hopp på hest 1,25 i nasjonale konkurranser kl. 1-2-3. ​
Bonus for å stå («plante») i hopp og avhopp skranke og bom. Legges til D-verdien​.
Bonus for å gjøre salto-hopp er tatt ut​.
Utgangskarakter trinn 7 i skranke - 3,0 poeng​.
Kjempe – må være 30 grader fra håndstående for å godkjennes som forsøk og 10 grader for å godkjennes som element​.
Artisteri-skjema samt trekktabell er vedlagt reglementet.

Justeringer i FIG Elite – obligatoriske øvelser fra januar 2023:
Revidert versjon ligger på hjemmesiden.

Ekstra matte i nasjonale FIG-konkurranser unntatt NM senior og junior:​
Det er tillatt å bruke ekstra matte til å skyve under i slippelementer på øvre holme (Gienger, Jâger, Tkatchev-elementer) samt i frittstående i E-elementer. Matten fjernes når elementet er utført​.

Endringer i Nasjonale FIG-konkurranser for rekrutter og seniorer
Rekrutter:​
Kun FIG Elite obligatoriske øvelser: 3 øvelser lørdag og 2 søndag. ​
Under FIG 2 skal rekruttene kjøre ferdig FIG Elite på lørdag.
Juniorer:​
FIG Elite obligatoriske øvelser lørdag og selvvalgte øvelser søndag.​
Under FIG 2 vil juniorene konkurrere fra morgenen av på søndag, og konkurranseslutt vil av den grunn bli tidligere.
Grunnlag for uttak til landslag og hospitering.
Gymnaster som deltar i FIG-konkurransene kan ikke delta i turnstigen.
Senior:​
FIG 1 og FIG 3 gjennomføres med mangekamp lørdag og finaler søndag​.
FIG 2 blir det kun mangekamp lørdag.​
Gymnaster som deltar i FIG-konkurransene kan ikke delta i turnstigen

Godkjenning av element såleomsving forover i skranke – nasjonale FIG-konkurranser:
Såleomsving forover teller som element (A) men ikke som komposisjonskrav (CR) i de nasjonale FIG-konkurransene samt NM junior og senior.​

Kvalifisering NM junior
Til sammen 30 gymnaster fra FIG Elite-klassen​.
Fire gymnaster på juniorlandslaget er automatisk kvalifisert​.
Resultat fra obligatoriske øvelser i FIG Elite, dvs. lørdagens konkurranse​.
Plass nr. 1 gir 30 poeng, plass 2 gir 29 poeng osv. inntil plass 30 som gir ett poeng
Både FIG 1 og FIG 2​ teller.
De 6 beste gymnastene fra Ifact Norgescup 2, uavhengig om de turner i klasse 1 eller klasse 2 (15 år).

Konkurranseaktiviteter
6 år: Delta i lokale konkurranser​
9 år: Delta i regionale konkurranser​
11 år: Delta i åpne konkurranser nasjonalt, Norden og Barentsregionen ​
13 år: Delta internasjonalt​. (Junioralder Norden, EG og FIG: 14 år​)

Teknisk komité minner om bestemmelsene for konkurranseaktiviteter og regler for premiering etter vedtak i forbundsstyret høsten 2022.
Resultater/karakter skal ikke publiseres eller vises underveis i NGTFs konkurranser i barneidretten, dvs. konkurranser for utøvere yngre enn 11 år. Resultatlister skal ikke eksistere. Alt som indikerer en rangering som for eksempel «Bra-Bedre-Best» skal ikke benyttes under konkurranser eller treninger.​
Det oppfordres til at klubber og arrangører i stedet gir individuelle tilbakemeldinger og feedback.​
Alle får lik premie.​

Ved invitasjon til internasjonal konkurranse som ikke er en del av landslagenes terminliste, skal klubbene sende kopi av invitasjon til TKTK og få godkjent deltakelse. Resultater fra konkurransen sendes til TKTK. NIFs barneidrettsbestemmelser skal følges.​

Uttak av landslag 2023

IMG_6845-1
IMG_6824
Landslagssjefen har gjort uttak av 14 utøvere til seniorlandslaget og 4 utøvere på juniorlandslaget. Landslagene hadde felles samling i januar, og her kan du lese mer om samlingen og få oversikt over de uttatte gymnastene!
Gjennomkjøringskonkurranse for juniorer som ønsker å kvalifisere til VM
Landslagssjefen ønsker å invitere alle juniorer som ønsker, til å delta i gjennomkjøringskonkurranse. Gjennomkjøringskonkurransen er for de juniorgymnastene som ønsker å kvalifisere seg til VM junior turn kvinner. Det er forventet at kun de gymnastene som oppfyller uttakskriteriene blir påmeldt. Les mer her.

Utlysning av arrangør til NM senior 2023

Norgesmesterskapet for turn kvinner og turn menn senior skulle opprinnelig være en del av NM-veka 2023 i Trondhjem/Stjørdal. Dessverre lot det seg ikke gjennomføre og vi lyser derfor arrangementet ut på nytt.
Norges Gymnastikk- og Turnforbund søker derfor arrangør til norgesmesterskapet for senior, turn kvinner og turn menn 16.-18 juni 2023. Se mer informasjon her

Søknadsfrist: 28. februar 2023
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet