MailPoet nyhetsbrev troppsgymnastikk

Nyhetsbrev 1-2020 troppsgymnastikk.

Vi har fra 2. halvår 2020 gått over fra å distribuere informasjon via tidligere mailinglister til å distribuere nyhetsbrev til de som selv har ønsket å motta dette ved å registrere seg som mottakere på vår nettside.

Koronaviruset – konsekvenser troppsgymnastikk

Status pr. 13.08.NM TeamGym junior 28.-29.11. avklares etter 01.09.Det vil etter 01.09., i samarbeid med arrangør Sola Turn, bli foretatt en avklaring om NM TeamGym junior 28.-29.11. avholdes. NM TeamGym senior 24.10. avholdes ikke.Teknisk komité troppsgymnastikk har, i samarbeid med Oslo Turnforening, vedtatt at NM TeamGym senior 24.10. ikke avholdes. Det på bakgrunn av myndighetenes regler, og samtidig sett i …

Les mer
Koronaviruset – konsekvenser troppsgymnastikk

NM TeamGym senior 24.10. avholdes ikke

NM TeamGym senior 24.10. avholdes ikke
Teknisk komité troppsgymnastikk, i samarbeid med Oslo Turnforening, vedtatt at NM TeamGym senior 24.10. ikke avholdes. Det på bakgrunn av myndighetenes regler, og samtidig sett i sammenheng med den siste tidens utvikling av koronaviruset. Det vil etter 01.09., i samarbeid med arrangør Sola Turn, bli foretatt en avklaring om NM TeamGym junior 28.-29.11. avholdes.

Les mer

Invitasjon dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk

Teknisk komité troppsgymnastikk arrangerer dommer- og trenerseminar 23.-24. januar 2021 i Oslo. Målgrupper: Internasjonale dommere, forbundsdommere og kretsdommere.Trenere på alle nivåer. Påmeldingsfrist: Innen utgangen av tirsdag 5. januar. Her kan du følge en link til vår terminliste hvor du finner invitasjonen til seminaret og der du kan melde deg på.

Les mer
Invitasjon dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk

Utlysning av to konkurranser med en form for status 2021 – troppsgymnastikk

Utlysning av to konkurranser med en form for status 2021 – troppsgymnastikk
Teknisk komité troppsgymnastikk har vedtatt å lyse ut to konkurranser på nytt siden det ikke var innkommet søknader til disse ved første utlysning. Her kan du følge en link til utlysningen og våre retningslinjer for arrangering og retningslinjer for apparater. Søknadsfrist: Innen utgangen av tirsdag 25. august.Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Les mer
facebook instagram youtube website email 
MailPoet