Nyhetsbrev mal overskrift2

Kandidater til kretsstyret?

Kretstinget skal arrangeres 11.mars 2023, og i den forbindelse har valgkomitéen begynt sitt arbeid for å legge frem forslag på kandidater til kretsstyret.

Vi oppfordrer alle lag/foreninger til å komme med forslag til kandidater i neste periode (mars 2023 - mars 2025).


Forslag på kandidater sendes til valgkomiteens leder innen 1.februar 2023.

FORTJENER NOEN I DIN KLUBB/GRUPPE FORBUNDETS
KRETSFORTJENESTMEDALJE?

Kretstinget skal arrangeres 11.mars 2023, og i den forbindelse skal hederstegnutvalget starte sitt arbeid for å legge frem en innstilling til kretsstyret, på kandidater som skal tildeles medalje.

Vi oppfordrer klubber/grupper til å sende inn forslag på aktuelle kandidater til
Forbundets kretsfortjenestmedalje (sølv eller gull).

Opplandspokalen

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Opplandspokalen 2023 på Lillehammer helgen 15. - 16. april.

Les mer
Opplandspokalen
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet