Agder

Utlysing av stipend 2023

Agder Gymnastikk- og Turnkrets lyser ut stipend for inntil kr. 25 000, til
- Gymnaster/tropper
- Trenere/ledere
Søknadsfristen settes til 01.02.2023.
Ønskes søknadsskjema tilsendt i Word, send en e-post til agdergtk@gymogturn.no

Kretsstyrekandidater til neste tingperiode?


Vi oppfordrer alle lag/foreninger og tillitsvalgte om å komme med forslag til kandidater i neste periode (mars 2023 - mars 2025).
Forslag på kandidater sendes direkte til valgkomiteens leder innen 1.februar 2023.

Kretsting AGTK

Det blir kretsting lørdag 18.mars 2023. Påmeldingsfristen er satt til 11.februar.

Les mer
Kretsting AGTK
facebook instagram youtube website email 
MailPoet