Nyhetsbrev mal Gymnastikkhjul

Nyhetsbrev nr. 1 - 2023

Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt år. En ny sesong er i gang, og arbeidsgruppen vil komme med informasjon for 2023:

NM 2023 vil avholdes i Rygge. Datoen for arrangementet er lørdag 18. mars. Invitasjon kommer snart – så følg med på vår nettside.

Nytt internasjonalt reglement:
Det kommer nytt internasjonalt reglement, og for å fortsette som forbundsdommer må man delta på forbundsdommerkurset som arrangeres i Oslo, 22.-23. april. Invitasjon og påmeldingslink ligger på våre nettsider. Kurset vil holdes av Katharina Heymann.
Om man i tillegg ønsker å være IRV-dommer, skal IRV arrangere to offisielle dommereksamener i året, så her er det flere muligheter. Se IRVs nettsider for mer informasjon:
IRV vil også avholde to oppfriskningskurs årlig fremover for utdannede dommere (varighet: 2 timer). Om noen ønsker å delta på dette – ta kontakt med camilla.borgan@gymogturn.no.

Det nye reglementet ble tatt i bruk internasjonalt fra årsskiftet, men vil først gjelde på konkurransene i Norge fra høsten av. Målet er å ha en revidert rekrutteringsstige klar til bruk fra og med 1/1-2024. Den gamle stigen vil altså være i bruk høsten 2023. Gymnaster i nasjonal klasse som klarer kvalifiseringskravet til allroundklassen i løpet av høsten vil kunne velge om de går direkte over i neste konkurranse, eller om de ønsker å stille i nasjonal klasse til den nye stigen er på plass. Aktuelle gymnaster vil da kunne stille i nasjonal klasse i 2024 til kvalifiseringskravet er oppnådd etter det nye stigereglementet.

Rekrutteringsstigen:
Etter forbundsdommerkurset, vil vi starte arbeidet med å endre rekrutteringsstigen. Om det er noen dommere og trenere der ute som kunne tenke seg å være med i en slik arbeidsgruppe – ta kontakt med camilla.borgan@gymogturn.no

Medlemmer i arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen ønsker seg flere medlemmer. Kunne du eller noen du kjenner være interessert i dette, send gjerne en henvendelse til camilla.borgan@gymoturn.no eller ta kontakt med noen av representantene i arbeidsgruppa vår.
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet