Nyhetsbrev mal overskrift2

Kandidater til kretsstyret?

Kretstinget skal arrangeres 11.mars 2023, og i den forbindelse har valgkomitéen begynt sitt arbeid for å legge frem forslag på kandidater til kretsstyret.

Vi oppfordrer alle lag/foreninger til å komme med forslag til kandidater i neste periode (mars 2023 - mars 2025).

Forslag på kandidater sendes til valgkomiteens leder innen 1.februar 2023.

Dato og sted for årets turncuper er nå i terminlisten!

Opplandspokalen

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Opplandspokalen 2023 på Lillehammer helgen 15. - 16. april. Se invitasjon for mer informasjon.

Les mer
Opplandspokalen
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet