Nyhetsbrev mal Troppsgymnastikk

Dommer-og trenerseminar i troppsgymnastikk 2023

Teknisk komité troppsgymnastikk arrangerer dommer-og trenerseminar 21-22.januar 2023. Seminaret skal ha et godt og aktuelt faglig innhold slik at det er attraktivt å være deltaker. Deltakerne skal ha mulighet til å utvikle seg og bli motivert ved at de blir oppdatert og får ny kunnskap.
Målgrupper:
A. Internasjonale dommere, forbundsdommere og kretsdommere.
B. Trenere på alle nivåer
Husk !!! Påmeldingsfrist: Innen utgangen av søndag 8 januar 2023
Her kan du følge en link til vår terminliste hvor du finner invitasjonen til dommer-og trenerseminar og der du kan melde deg på.

Bestemmelser for dispensasjon for triple saltoer

Teknisk Komite Troppsgymnastikk har revidert bestemmelser for dispensasjon for triple saltoer i tumbling og trampett , og har i den forbindelse oppdatert portalen hvor dette gjøres. Søknader gjøres nå på apps.tktg.no , det er viktig at alle setter seg inn i de nye bestemmelsene før de søker om dispensasjon. Den tidligere nettsiden trippel.lundesoftware.no er ikke lengre i bruk, men brukere er overført med samme epost som tidligere. Passord er ikke overført og hver enkelt må bestille et nytt passord fra «Glemt Passord» linken. Husk å sjekke søppelpost (og markere eposten som ikke søppel for fremtidig bruk). For å sette passord må bruker bruke linken i eposten.
En klubb/forening kan nå ha flere søkere (og godkjennere), men en søker/godkjenner kan kun tilhøre en forening/klubb. For endring av klubb ta kontakt på trippel@troppsgymnastikk.no.
Søknader som allerede er blitt sendt inn for 2023 er blitt overført til den nye nettsiden, dette gjelder ikke for gymnaster uten søknader liggende inne. Disse må da opprettes på ny.

Søk på midler til lokal/regional treningssamling troppsgymnastikk

Teknisk komite troppsgymnastikk ønsker blant annet å bidra til å videreutvikle lagenes troppsgymnastikkaktivitet ved at trenere fra vår trenerpool er med på å gjennomføre lokale og regionale treningssamlinger. Disse trenerne skal bidra med faglig kompetanse, både teoretisk og praktisk, overfor gymnaster og trenere. Vi ønsker samtidig at disse treningssamlingene skal bidra til at trenerne i laget blir motivert til å videreutvikle sin trenerkompetanse ved å begynne og/eller fortsette på sin trenerutdanning.
Vi tildeler, etter søknad, subsidiering av utgifter til treningssamlinger ved besøk av inntil tre trenere fra vår trenerpool. NB! Vi subsidierer kun utgifter til trenere som med i vår trenerpool og som er godkjent til å være trenere ved slike treningssamlinger. Vi dekker inntil kr. 15.000,- ved hver treningssamling. Arrangerende lag/krets som søker må på forhånd inngå en foreløpig avtale med de aktuelle trenerne fra trenerpoolen. Dette for å sikre at de kan på den aktuelle datoen for samlingen. Søknader hvor dette ikke er avklart vil ikke bli behandlet.
Her finner du link for å laste ned dokumenter

facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet