Nyhetsbrev mal Turn Kvinner
20181110-01427-copyrightrobinlund-god-jul-i-juletreet-2-620x620
Turnåret 2022 er snart slutt. Det har vært et begivenhetsrikt år med stor aktivitet i klubber, kretser og på landslaget. En stor takk til dere alle sammen som gjør det mulig at så mange turnere kan holde på med denne flotte idretten.
Følg med på Turn kvinners facebook-side og på gymogturn.no for nyheter og annen viktig informasjon. Abonner også på vårt nyhetsbrev. Og ikke minst - ta gjerne kontakt med teknisk komite turn kvinner (TKTK) om dere har spørsmål eller innspill.

Nytt om landslag

Antonio Egri er fast ansatt som landslagssjef. Han er konstituert 80% som landslagssjef ut januar 2023, og 100% f.o.m. februar. Egri er kjent for de fleste etter å ha jobbet som trener i Oslo Turnforening i flere år, samt også som landslagstrener de siste årene. Egri opprettholder fram til VM også en deltidsstilling i Oslo TF. Vi ønsker Antonio lykke til med jobben! Informasjon om landslagsarbeidet kan leses på gymogturn.no.

Senior- og juniorlandslag er også tatt ut, og vi gleder oss til å presentere utøverne med navn veldig snart! Det er for perioden januar-juli 2023 tatt ut 14 seniorgymnaster og 4 juniorgymnaster. I tillegg er det muligheter for å hospitere på noen av landslagssamlingene.

Dommer- og trenerseminar 21.-22. januar 2023

Dommer- og trenerseminar går av stabelen på Hotell Arena Lillestrøm. Invitasjon finnes her. Påmeldingsfrist: 11.1.23.

Terminliste 2023

Terminlisten for 2023 er klar. Invitasjon til konkurransene legges ut fortløpende.

Nasjonale FIG-konkurranser 2023 (FIG-elite og selvvalgt) - endringer

Rekrutter:
Rekruttene (11-12 år) vil i 2023 kun kjøre FIG-elite, det vil si de obligatoriske øvelsene (3 øvelser lørdag og 2 på søndag). Rekrutter som deltar i FIG-elite kan som før delta i Nasjonal rekruttkonkurranse.
Juniorer:
Juniorene turner FIG-elite obligatoriske øvelser lørdag og selvvalgte øvelser søndag. Konkurransene danner grunnlag for uttak til landslag samt mulighet for å hospitere på landslagssamlinger.
Senior:
Seniorene kjører FIG 1 og FIG 3 med mangekamp lørdag og finaler søndag, mens
FIG 2 blir det kun mangekamp lørdag.

Felles for junior og senior
Juniorer og seniorer som deltar i nasjonale FIG-konkurranser har ikke anledning til å delta i Ifact Norgescup og Norgesfinalen. Vi oppfordrer kretsene til å ha egen klasse for disse gymnastene i krets-konkurransene.
Ekstra matte: I nasjonale FIG-konkurranser unntatt NM senior og junior, er det i skranke tillatt å bruke ekstra matte til å skyve under i slippelementer på øvre holme (Gienger, Jâger, Tkatchev-elementer) samt i frittstående i E-elementer. Matten fjernes når elementet er utført
Skranke: Såleomsving forover teller som element (A) men ikke som komposisjonskrav (CR) i de nasjonale FIG-konkurransene samt NM.

Kvalifisering NM jr 13-15 år, 36 gymnaster

Følgende kvalifiseringsregler gjelder for NM junior 2023:
30 gymnaster fra FIG junior-klasse og 6 gymnaster fra Ifact Norgescup etter følgende kriterier:
  • 30 gymnaster fra FIG-elite-klassen. De fire gymnaster som tatt ut til junior-landslaget er automatisk kvalifisert til NM jr. I tillegg kommer 26 gymnaster fra FIG-elite konkurransene. Gymnastene tas ut etter resultat fra obligatoriske øvelser i FIG-elite, dvs. lørdagens konkurranse (sammenlagt alle fire apparater + styrke/bevegelighet). Plass nr 1 gir 30 poeng, plass 2 gir 29 poeng osv inntil plass 30 som gir ett poeng. FIG1 og FIG 2 teller for å samle poeng.
  • De 6 beste gymnastene fra Ifact Norgescup uavhengig om de turner i klasse 1 eller klasse 2 (15 år) etter resultater oppnådd i Norgescup 2.

Viktig presisering om rangering og premiering i konkurranser for utøvere 6-10 år, vedtak i forbundsstyret juni 2022:

  • Resultater/karakter skal ikke publiseres eller vises underveis i NGTFs konkurranser i barneidretten.
  • Resultatlister skal ikke eksistere, og skal derfor heller ikke sendes til deltakere/klubber/andre.
  • Alt som indikerer en rangering som for eksempel «Bra-Bedre-Best» skal ikke benyttes under konkurranser eller treninger.
  • Det oppfordres til at klubber og arrangører i stedet gir individuelle tilbakemeldinger og feedback
  • Alle får lik premie.

Deltakelse internasjonale konkurranser 2023 på egenfinans

gymogturn.no ligger en oversikt over internasjonale konkurranser der gymnaster kan delta på egenfinans. Noen invitasjoner blir også sendt direkte fra arrangør til klubbene. Påmelding til alle konkurranser som ligger på FIG sin nettside skjer via NGTF og TKTK skal godkjenne deltakelse.
For øvrige konkurranser i utlandet som ikke står på FIGs kalender, som f. eks Mälarcup skal TKTK orienteres. Dommere til internasjonale konkurranser oppnevnes av dommeransvarlig Ann-Helen Bjørnstad. Klubbene er ansvarlig for reise/opphold og dommerhonorar.

Trenerutdanning – trener 2

For å kunne delta på trener 2, må trener 1-modulen være gjennomført. Trener 2 består av en generell del felles for grenene og en spesifikk del for turn kvinner. Trener 2 basis (fellesdelen) arrangeres på Hamar 6.-7. mai. Turn kvinner har som mål å kunne arrangere trener 2 august 2023. På turnforbundets hjemmeside finnes "kurskatalogen" med oversikt over kurs i regi av krets og forbund.

FIG-elite og turnstigen

Tusen takk til alle som har gitt tilbakemeldinger på FIG-elite og turnstigen. Fra 2023 blir det noen små endringer. Revidert reglement publiseres i begynnelsen av januar.

God jul og godt nytt år til dere alle!

facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet