Nyhetsbrev mal overskrift

Kretsting AGTK

Det blir kretsting lørdag 18.mars 2023. Fristen for påmelding og søknad om arrangement er satt til 11.februar.

Les mer
Kretsting AGTK

Kretsstyrekandidater til neste tingperiode?


Vi oppfordrer alle lag/foreninger og tillitsvalgte om å komme med forslag til kandidater i neste periode (mars 2023 - mars 2025).

Forslag på kandidater sendes direkte til valgkomiteens leder innen 1.februar 2023.

Utlysning av breddearrangement!


På kretstinget 18.mars skal breddearrangementene tildeles. For å skape forutsigbarhet for klubbene, planlegges det for arrangementer frem i tid. På denne måten blir det det lettere for arrangørklubbene og planlegge og tilrettelegge for arrangementet.
Klubber som ønsker å arrangere sender en mail til leder i breddeutvalget på mail:
bredde@agtk.no
Frist: 12.mars 2023
Breddeutvalget vil basert på søknad(ene) fremme et forsalg på arrangør på kretstinget.

Utlysing av stipend 2023

Agder Gymnastikk- og Turnkrets lyser ut stipend for inntil kr. 25 000, til
- Gymnaster/tropper
- Trenere/ledere
Søknadsfristen settes til 01.02.2023.
Ønskes søknadsskjema tilsendt i Word, send en e-post til agdergtk@gymogturn.no

Ungdomsstevne

Flekkefjord Turnforening har den glede av å invitere dere til Agders første Ungdomsturnstevne 25. – 26. februar.

Les mer
Ungdomsstevne
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet