Nyhetsbrev mal overskrift2
Julekule

Vi minner om at planlagte kurs og arrangement for våren 2023 ligger i vår kalender.

Forsikring og lisenser

Alle trenere, fra og med det året man fyller 13 år, som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal innløse trenerlisens. Er treneren i flere klubber må trenerlisensen (som også inneholder yrkesskadeforsikring) tegnes i hovedklubben, og de andre klubbene treneren er tilknyttet til, tegner kun yrkesskadeforsikring.

Les mer
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet