Nyhetsbrev mal overskrift5

Stipend 2023 - utsatt søknadsfrist!

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets har utsatt søknadsfrist for stipend til
3.januar 2023
Vi håper du hjelper oss med å spre dette til aktuelle kandidater, trenere og gymnaster!

Trenger du søknadsskjema i Word, så send en e-post til RogalandGTK@gymogturn.no

Kretsting RGTK

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets kaller inn til kretsting fredag 24. og lørdag 25.mars 2023. Påmeldingsfristen og fristen for å søke arrangement er satt til 5.februar.

Les mer
Kretsting RGTK

Husk å sjekke ut vårens kurs!

Vi minner om at påmeldingsfrist for Trener 1 kurs er allerede 16. desember!

Det er også ganske kort påmeldingsfrist til Sikringskurs 1 tumbling og trampett på Sola i januar. I april kommer det et Sikringskurs 1 tumbling og trampett på Ålgård, og det planlegges i tillegg et medtrener- og gymlekkurs, så følg med på kalenderen!

Dommer- og trenerseminar for turn kvinner

Turn kvinner inviterer til dommer og trener-seminar 21.-22. januar. Invitasjon til dommer- og trenerseminar for turn kvinner finner dere på vår nettside.

Forsikring og lisenser

Alle trenere, fra og med det året man fyller 13 år, som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal innløse trenerlisens. Er treneren i flere klubber må trenerlisensen (som også inneholder yrkesskadeforsikring) tegnes i hovedklubben, og de andre klubbene treneren er tilknyttet til, tegner kun yrkesskadeforsikring.

Les mer
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet