Nyhetsbrev mal RG med ikon

Referat fellesmøte 18. november 2022

Fellesmøte ble arrangert fredag 18. november på Idrettens hus på Ullevål i Oslo.

Referat er nå tilgjengelig og finnes ved å trykke i dråpen til høyre eller på nettsiden under menyen for nyhetsbrev. Vi anbefaler alle å lese referatet da det kan stå viktig og nyttig informasjon der for miljøet.

Vi takker for gode tilbakemeldinger og diskusjoner under møtet.
Referat fellesmøte dråpe

Forbundsdommerkurs avlyst!

Komiteen har vedtatt å foreløpig legge forbundsdommerkurset som var delvis planlagt i starten av januar på is. Det sendes derfor ikke ut invitasjon på nåværende tidspunkt. Informasjon kommer på et senere tidspunkt dersom det blir aktuelt og/eller mulig å gjennomføre kurs i 2023.

Dommeroppsett 2023

Dommeroppsett til de nasjonale konkurransene for sesongen 2023 er i produksjon og sendes fra komiteen når dette er klart. Vi beklager forsinkelsen.

Kontaktliste dommere

Kontaktlisten til dommerne er tilgjengelig på nettsiden under dommere.
Dommere som ikke meldte inn dommerønsker finnes ikke i listen.

Publiserte dokumenter til 2023

Følgende dokumenter er nå tilgjengelig på nettsiden, gjeldende for sesongen 2023:
  • NC bestemmelser 2023
  • NM kriterier og bestemmelser 2023
  • NF kriterier og bestemmelser 2023
  • Søknads- og rapportmal åpne treningssamlinger - pr.16.12.2022
  • Konkurranseklasser 2023 - pr. 16.12.2023
Dokumentene finnes enten under "Bestemmelser" eller i fanen for arrangør på nettsiden.

Husk søknadsfristen i januar!

Ønsker klubben å arrangere åpen treningssamling i 2023?
Da er det viktig at dere husker på søkefristen til TKRG!
Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2023 er som normalt 20.januar.

Åpen treningssamling
Det vil i 2023 tildeles inntil fire åpne treningssamlinger hvor hver arrangør kan få inntil 20.000 kroner i arrangørstøtte. Dersom det er færre søkere kan den økonomiske rammen som gjenstår fordeles på arrangører likt.

Benytt søknadsmal for åpen treningssamling som ligger under "Bestemmelser" for RG på nettsiden og send inn søknad til marianne.halberg@gymogturn.no innen 20. januar.
E-post merkes med følgende: Søknad åpen treningssamling 2023.

TKRG vil i etterkant gjøre tildeling i sitt førstkommende komitémøte.

Sommersamling
Komiteen ser det ikke som realistisk å kunne gjennomføre sommersamlingen i 2023 av hensyn til økonomi og har derfor ikke prioritert dette arrangementet til kommende år.
Klubber anbefales deltagelse i de åpne treningssamlingene, samt andre samlinger som arrangeres i miljøet.

Nasjonalt arrangement for 6-8 åringer i RG 2023

Forbundsstyret vurderte innkomne søknader fra miljøet om å arrangere nasjonalt arrangement for 6-8 åringer kommende sesong. Det var to søkere fra RG og begge klubber fikk innvilget sine søknader. I etterkant har en av arrangørene trukket seg og det arrangeres derfor kun ett nasjonalt arrangement for minirekrutter i 2023.
  • 28.-30.04.2023 Asker (samtidig med GRGD)

Tentativ terminliste 2024

Komiteen har laget en foreløpig terminliste for sesongen 2024 for å imøtekomme forslaget om å forsøke å ha toårige terminlister som ble tatt opp på sist forbundsting. Vi presiserer at denne planen er tentativ og det er sannsynlig at det kan komme endringer, blant annet når dato for nordisk og forbundstinget er klart. Komiteen lyser ut endelig konkurranseplan for 2024 på vårparten i 2023. Terminlisten er publisert under "Bestemmelser" på nettsiden.

Julehilsen fra komiteen og landslagsledelsen

Endelig kom aktiviteten godt i gang igjen etter pandemien og vi har hatt et år med stort sett normale rammer rundt trening og konkurranse. Det er gledelig å se idrettsgleden igjen blant alle våre medlemmer. Vi har klemt hverandre igjen, konkurrert mot hverandre og med hverandre side om side og gledet oss over å komme tilbake til normalen.
nisse
Året 2022 var frivillighetens år. I år skulle skulle vi hedre Norges viktigste lagarbeid! Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har stått på for utøverne våre. Det hadde ikke vært mulig å opprettholde all aktivitet uten dere. Det er derfor så viktig å anerkjenne den enorme jobben som dere gjør, om det er å lage 100 smørbrød til en samling, bake kaker til alle konkurransene, kopiere dommerlapper til den store gullmedaljen eller kanskje sitte i verv og utvikle idretten. Det er så mange små og store jobber som gjøres på frivillig basis, og vi oppfordrer alle til å gi sin takk til de frivillige som har stått på fra morgen til kveld.


Med det ønsker vi hele RG-Norge en riktig god jul og vi håper alle får en hyggelig høytid med sine nærmeste.
Av hensyn til ferie blir eventuelle henvendelser til forbundskontoret besvart på nyåret. Ved hastesaker kan komitéleder eller landslagssjef kontaktes.
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet