Nyhetsbrev mal overskrift

Kretsting AGTK

Det blir kretsting lørdag 18.mars 2023. Påmeldingsfristen er satt til 11.februar.

Les mer
Kretsting AGTK

Barneturnstevne sone 1

Agder Gymnastikk- og Turnkrets og Tvedestrand TIF inviterer til Barneturnstevne i sone 1 (tidligere Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets), lørdag 29. april. Påmeldingsfristen er satt til 1.mars 2023.

Les mer
Barneturnstevne sone 1

Dommer- og trenerseminar for turn kvinner

Turn kvinner inviterer til dommer og trener-seminar 21.-22. januar. Invitasjon til dommer- og trenerseminar for turn kvinner finner dere på vår nettside.

Forsikring og lisenser

Alle trenere, fra og med det året man fyller 13 år, som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal innløse trenerlisens. Er treneren i flere klubber må trenerlisensen (som også inneholder yrkesskadeforsikring) tegnes i hovedklubben, og de andre klubbene treneren er tilknyttet til, tegner kun yrkesskadeforsikring.

Les mer
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet