Nyhetsbrev mal overskrift6

Kretsting TFGTK

Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til kretsting 11. mars 2023, i Tromsø.

Lørdag 11. mars - tingforhandlinger og middag
Søndag 12. mars - åpent forum

Styret i TFGTK har vedtatt at hver klubb får én gratis deltaker på kretsting i 2023.

Påmeldingsfrist 20. januar 2023!

Se innkalling for mer informasjon.

Les mer
Kretsting TFGTK

Sonemesterskap Troppsgymnastikk Rekrutt (Troms)

Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets og Senja Turn inviterer til Sonemesterskap Rekrutt (sone Troms).

Dato: 19. februar.
Se invitasjon for mer informasjon.

Les mer
Sonemesterskap Rekrutt

Sonemesterskap Troppsgymnastikk (Finnmark)

Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets og Alta Turnforening inviterer til Sonemesterskap Troppsgymnastikk (sone Finnmark).

Dato: 10.-12. februar 2023
Mer informasjon kommer.

Les mer
Sonemesterskap Troppsgymnastikk

Dommer- og trenerseminar for turn kvinner

Turn kvinner inviterer til dommer og trener-seminar 21.-22. januar. Invitasjon til dommer- og trenerseminar for turn kvinner finner dere på vår nettside.

Forsikring og lisenser

Alle trenere, fra og med det året man fyller 13 år, som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal innløse trenerlisens. Er treneren i flere klubber må trenerlisensen (som også inneholder yrkesskadeforsikring) tegnes i hovedklubben, og de andre klubbene treneren er tilknyttet til, tegner kun yrkesskadeforsikring.

Les mer
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet