Nyhetsbrev mal overskrift5

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets
har vedtatt å lyse ut 2 stipend for 2023

A Stipendet er på inntil kr. 15 000. Det tildeles en eller flere konkurransegymnaster kvinner eller menn som er i en landslagsgruppe. Gymnastene må ha som mål å satse på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. Stipendet skal brukes til deltagelse i konkurranser eller samlinger.

B Stipendet er på inntil kr. 15 000. Det tildeles en eller flere trenere som ønsker å utvikle seg som trener. Primært gis det støtte til kompetansegivende kurser eks. trener 1 og trener 2.

Trenger du søknadsskjemaet i Word, sender du en e-post til RogalandGTK@gymogturn.no og ber om å få det tilsendt.

Søknadsfristen er 1.desember
Søknadsskjema

Trener 1 kurs vår 2023

På grunn av kort frist er vårens Trener 1 kurs publisert allerede nå.
Kurset arrangeres i Sandneshallen,
06.-08. og 13.-15. januar.
Frist for påmelding er 16 desember!

Resten av vårens kurs legges ut i kalenderen fra 1. desember.
trener-1-kurs
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet