Nyhetsbrev mal overskrift2

Rangering og premiering aspiranter/minirekrutter

Reglene rundt rangering og premiering av 6-10åringer i konkurranser i Norges Gymnastikk- og Turnforbund er følgende:
  • Resultater/karakter skal ikke publiseres eller vises underveis i NGTFs konkurranser i barneidretten.
  • Resultatlister skal ikke eksistere, og skal derfor heller ikke sendes til deltakere/klubber/andre.
  • Alt som indikerer en rangering som for eksempel «Bra-Bedre-Best» skal ikke benyttes under konkurranser eller treninger. Nytt vedtak fra forbundsstyremøte i juni 2022 - se under.
  • Det oppfordres til at klubber og arrangører i stedet gir individuelle tilbakemeldinger og feedback
  • Alle får lik premie.
Vi minner om at det er viktig å overholde barneidrettsbestemmelsene. Alt om bestemmelsene kan dere lese her.

Paraturn i Innlandet Gymnastikk og Turnkrets

Vi ønsker å øke antall parautøvere og antall trenere med kompetanse på paraturn!

Nå har du som trener i Innlandet muligheten å bli med på følgende:

Observere trening i Elverum paraturngruppe en onsdag kl. 17-18.
(siste gang onsdag den 14.12)

Bli med på paraturnsamling i Terningen Arena Elverum den 3.12 kl. 13.30- 16.30
(ta gjerne med utøvere)

Bedre klubb - et spennende og nyttig verktøy for klubbene!

Kjenner du til "Bedre klubb", et utviklingsverktøy for idrettslag? Målet med Bedre klubb er at styrer i idrettslag enkelt skal få oversikt over noen grunnleggende forhold de har ansvar for. Gjennom en spørreundersøkelse som verktøy, skal klubbene/gruppene få bistand til å drive og utvikle idrettslaget sitt på en enklere måte.

Gjennomfører dere spørsmålene før 30.11 er din klubb med i trekningen av en premie!

Les mer
Bedre klubb - et spennende og nyttig verktøy for klubbene!
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet