Nyhetsbrev mal RG med ikon

NGTFs utøver- og trenerstipend 2022

Forbundsstyret har som tidligere år besluttet at det skal deles ut stipender fra NGTFs utøver- og trenerfond for regnskapsåret 2022. Elektroniske søknadskjemaene er nå åpnet med søknadsfrist mandag 12. desember 2022...
Les mer
Utøver- og trenerstipend 2022

Har du tatt den obligatoriske trenerattesten?

På Idrettstinget i 2021 ble Trenerattesten obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Det betyr at samtlige trenere i klubb må ta Trenerattesten. Klubben er ansvarlig for å godkjenne Trenerattesten til sine trenere når de har gjennomført den i Min Idrett.

Sjekk ut mer informasjon om trenerattesten, brukerveiledning og informasjonsmateriell til klubber på NIFs nettsider

Husk påmelding til fellesmøte!

Fellesmøte i rytmisk gymnastikk arrangeres fredag 18. november. Fellesmøter er en plass hvor miljøet kan diskutere saker som de har spilt inn i forkant og/eller eventuelle saker som komiteen ønsker å formidle. Vi anbefaler at trenere, dommere, ledere og klubbstyre deltar på dette, men husk påmeldingsfristen som er førstkommende mandag 14. november!
PÅMELDING FELLESMØTE 2022

ALT-konferansen samlet turnfamilien!

Den aller første ALT-konferansen (Anlegg – Leder – Trener) fant sted 28.-30. oktober på Clarion Hotel Bergen Airport. De 150 fremmøtte fra lag, kretser og forbund fikk oppleve en atmosfære preget av dyktige foredragsholdere, gode faglige diskusjoner og hyggelig sosialt samvær.
ALT-konferansen samlet turnfamilien!
Om du ikke fikk med deg ALT-konferansen i år, anbefaler vi alle å prioritere deltagelse i 2023!
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet