Nyhetsbrev mal overskrift5

Kandidater til kretsfortjenestmedalje?

Kretstinget skal arrangeres 24. - 25.mars 2023, og i den forbindelse skal ærestegnutvalget starte sitt arbeid for å legge frem en innstilling til kretsstyret, på kandidater som skal tildeles medalje.

Vi oppfordrer klubber/grupper til å sende inn forslag på aktuelle kandidater til forbundets kretsfortjenestmedalje (sølv eller gull).

facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet