Nyhetsbrev mal RG med ikon

NGTF lanserte vettregler!

Vi legger vekt på å skape gode holdninger som forplikter turnere, trenere, ledere og foreldre. Norges Gymnastikk- og Turnforbund har derfor nå lansert NGTFs -vettregler.

NGTFs -vettregler er delt inn i fire ulike plakater som klubber og medlemmer kan laste ned digitalt eller til å henge opp i turnhallen.
- Turnervettregler
- Trenervettregler
- Foreldrevettregler
- Hallvettregler

Sjekk ut mer om vettreglene her
Plakater kan lastes ned her
Bilde vettregler

Dopinglisten 2023

Hvert år sender WADA ut dopinglisten som er gjeldende for kommende år. Lisen for 2023 er nå ute.

ADNO har vurdert listen til at det er ingen store endringer i 2023 fra årets liste, men det presiseres at legemidlet Tramadol blir å se på listen fra og med 1. januar 2024.

Her finnes hele dopinglisten for 2023
ADNO logo

Fellesmøte invitasjon

Teknisk komité rytmisk gymnastikk inviterer til fellesmøte 18. november
kl. 18:00 på Idrettens hus, Ullevål.

Saker som ønskes tatt opp sendes inn sammen med påmeldingen i påmeldingsskjema senest innen 14. november.

Her finnes invitasjon, inkl. link til påmelding.

NIFs retningslinjer for bilder, film og strømming

NIF har laget noen enkle retningslinjer for bilder, video/film og strømming for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysnings-loven og åndsverksloven.

Idrettsforbundets retningslinjer:
1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
6. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

Samtykkeerklæring
Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Retningslinjer for strømming
Strømming av barne- og ungdomsidretten har blitt mer og mer vanlig, og flere av idrettens organisasjonsledd har inngått avtaler med eksterne aktører om strømming.
De overordnede prinsippene i retningslinjene er som følger:
1. Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år, eller dersom det deltar utøvere under fylte 13 år. Det betyr at utøvere som er fylt 13 år og deltar i 15 års klassen, vil kunne bli strømmet.
2. Det stilles krav til god informasjon og bruk av felles reservasjon- og samtykkeløsning, som også hindrer strømming dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar.
3. Filmingen skal ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere.
4. Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier og andre åpne kanaler der en ikke har kontroll på hvem som ser filmen, videredistribusjon og sletting.

Minn foreldre og publikum på hvilke regler som gjelder for filming og fotografering. Last ned informasjonsmateriell som kan brukes på nettsider og i sosiale medier, og henges opp på klubbhus, idrettsarenaer osv. her.

Som en direkte følge av ovennevnte har det blitt vedtatt at ingen junior NM skal strømmes i NGTF (gjelder også ifm. andre konkurranser hvor utøvere er under 15 år som Norgescup og andre konkurranser).

Les mer på våre nettsider her
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet