MailPoet nyhetsbrev utstyr og anlegg

Bli med på Anleggs- og lederkonferansen 2020!

Det er igjen klart for anleggs- og lederkonferanse! Interessen for å få på plass basishaller i Norge har aldri vært større, og det planlegges og bygges som aldri før.
Det arbeides godt i mange lag og i løpet av 2020 vil mange nye basishaller være ferdige og tatt i bruk.

Noen opplever at det å sitte i styret i en turnforening/-gruppe er både givende og krevende – enten man er styreleder, styremedlem eller sportslig leder. Årets konferanse vil derfor ha temaer som retter seg mot det å lede og drifte på en god måte.

Nytt på årets konferanse er at den også vil inneholde et turnstevneseminar med mål om å utvikle et felles stevnekonsept for hele landet.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet