Nyhetsbrev mal overskrift11

Turn kvinner og turn menn søker arrangører for 2023

Turn kvinner og turn menn trenger arrangører til sine nasjonale konkurranser i 2023.

Vi håper din klubb vil søke på én eller flere av de oppsatte konkurransene.

Fristen for å søke, er satt til 1. november.

Her er oversikt over alle konkurransene som lyses ut

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med camilla.borgan@gymogturn.no
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet