Nyhetsbrev mal overskrift2

Husk å søke på arrangementstilskudd!

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets har laget en egen tilskuddsordning for klubber i kretsen som inviterer flere klubber til en samling. Dette er et ekstra stimuleringstiltak for 2022. Vi åpner nå opp for at klubber som har søkt en gang, kan søke igjen. Siste frist for å søke er 1.november.

Kretsting IGTK

Det blir kretsting helgen 10. - 11.mars. Sett av datoen, mer informasjon kommer!

Les mer
Kretsting IGTK
Trygg på trening bruk

Train the trainee-kurs Trygg på trening 3. november

Trygg på trening med Redd barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Vi ønsker å invitere dere i klubbene som kunne tenke dere å holde dette kurset internt i egen klubb. Du vil få gjennomgang av kurset, bli kjent med verktøy som kjøreplan og håndboka, i tillegg opplæring innenfor de aktuelle fagområdene – og mest av alt, hvordan du kan være en trygg voksen og klubben din et trygt sted for barna å være.

For mer informasjon og påmelding til kurset torsdag 3. november, se invitasjon her

Turn kvinner og turn menn søker arrangører til konkurranser i 2023


Vi trenger arrangører til de nasjonale konkurransene for turn kvinner og turn menn i 2023. Vi håper på mange søknader!
Fristen for å søke, er satt til 1. november.
Her er informasjon og oversikt over alle konkurransene som lyses ut

Spørreundersøkelse Turn for voksne

Vi vil gjerne vite hvilke webinarer dere ønsker om innen turn for voksne. Håper så mange som mulig bidrar.
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet