Nyhetsbrev mal overskrift11

Lansering NGTFs -vettregler

Vi legger vekt på å skape gode holdninger som forplikter turnere, trenere, ledere og foreldre. Norges Gymnastikk- og Turnforbund har derfor nå lansert NGTFs -vettregler.

Et godt samspill mellom foreldre, trenere, ledere og gymnaster må til for å skape en positiv stemning i turnhallen. La oss sammen utvikle turnmiljøet slik at det det er kjekt og trygt for alle barn å være på trening!

NGTFs -vettregler er delt inn i ulike plakater som klubber og medlemmer kan laste ned digitalt eller til å henge opp i turnhallen.

I Norges Gymnastikk- og Turnforbund skal alle oppleve trygghet og idrettsglede på trening. NGTFs -vettregler skal legge til rette for nettopp dette.
Bilde vettregler

Train the trainee-kurs Trygg på trening

Trygg på trening bruk
Trygg på trening med Redd barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Vi ønsker å invitere dere i klubbene som kunne tenke dere å holde dette kurset internt i egen klubb. Du vil få gjennomgang av kurset, bli kjent med verktøy som kjøreplan og håndboka, i tillegg opplæring innenfor de aktuelle fagområdene – og mest av alt, hvordan du kan være en trygg voksen og klubben din et trygt sted for barna å være.

For mer informasjon og påmelding til kurset torsdag 3. november, se invitasjon her

Utlysning arrangør av Forbundstinget 2024

Forbundstinget arrangeres hvert andre år i partallsår i tidsrommet april / mai. I 2024 vil det være mest aktuelt med en av følgende helger: 19.04 – 21.04 eller 03.05 – 05.05.

Forbundstinget er særforbundets øverste organ, og det er en svært viktig møteplass for alle. I løpet av tinghelgen er det mange muligheter for faglige drøftinger og idrettspolitiske meningsutvekslinger som har betydning for alle medlemmene i lagene våre. Beslutninger på forbundstinget angår i høyeste grad alle medlemmer, og det oppfordres derfor allerede nå til å begynne å forberede seg til å delta på det viktigste møtet innen Norges Gymnastikk- og Turnforbund i 2024.
Les mer
Utlysning arrangør av Forbundstinget 2024

Forslag på kandidater til Idrettsstyret, utvalg og komiteer til Idrettstinget i 2023

Idrettstinget er Norges Idrettsforbunds høyeste myndighet, og kan fatte vedtak som får virkning for hele organisasjonen.

Idrettstinget avholdes i Bergen 2.-4. juni 2023 og valgkomiteen er i gang med sitt arbeid for å finne gode kandidater til å bekle sentrale verv i norsk idrett. For å lykkes er NIF avhengige av innspill på kandidater fra organisasjonen.

Det er særforbund og idrettskretser som stiller som representanter på Idrettstinget, og som kan fremme forslag på kandidater.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund ønsker forslag på kandidater til idrettsstyret fra klubber og kretser.

Forslag på kandidat(er) med CV sendes på e-post innen 31. oktober 2022.
8fc146df-b222-48d8-a748-a65ab7abe2ad

Årets ildsjel

Kjenner du en ildsjel? Frem til 28. oktober kan du nominere din kandidat til prisen «Årets ildsjel», som vil bli delt ut på Idrettsgallaen på Hamar 7. januar 2023!
arets-ildsjel_nominer-din-favoritt_1920x1080
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet