Innlandet

Husk å søke på arrangementstilskudd!

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets har laget en egen tilskuddsordning for klubber i kretsen som inviterer flere klubber til en samling. Dette er et ekstra stimuleringstiltak for 2022. Vi åpner nå opp for at klubber som har søkt en gang, kan søke igjen. Siste frist for å søke er 1.november.
Illustrasjon barn gutter trening

Turncup 3

Rena IL Turn i samarbeid med Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets, arranger Cup 3 i Berget aRena, søndag 30. oktober.

Se invitasjon for mer informasjon.

Les mer
Turncup 3

Vi prøver igjen, og søker etter arrangør til Barnekretsturnstevnet 2023!

Barnekretsturnstevnene for 2022 er vel gjennomført, etter to års pause!
Nå trenger vi arrangører til 2023. Hamar er tildelt arrangementet for tidligere Hedmark krets. Men vi mangler arrangør for klubbene i tidligere Oppland krets. Kan dette være noe for din klubb? Vi håper dere kan vurdere det, og sende oss en henvendelse dersom det er av interesse.
Eventuelle spørsmål om arrangementet kan rettes til leder i Breddeutvalget, Jeanette Wangerud: jeanettewangerud@hotmail.com

Dersom ingen melder seg innen fristen, vil det bli ett felles stevne for hele kretsen i 2023, på Hamar.

Ny frist for å søke er 24.oktober.

Søknad sendes til InnlandetGTK@gymogturn.no
facebook instagram youtube website email 
MailPoet