MailPoet nyhetsbrev rytmisk gymnastikk

Nasjonal konkurranseaktivitet høsten 2020

Da koronapandemien traff oss i mars ble flere nasjonale konkurranser for 2020 avlyst på de oppsatte datoene. Vi informerte da at forbundet og komiteen ville komme tilbake med mer informasjon når vi fikk bedre oversikt over situasjonen.

De siste ukene har regjeringen kommet med informasjon for idrett og arrangementer, hvor vi kan se at det er en gradvis gjenåpning av Norge. Vi har derfor nå hatt mulighet til å planlegge for aktiviteter nasjonalt for høsten frem mot jul.

Gjennomføring av konkurranser må skje innenfor sikre rammer og i henhold til myndighetenes regler for smittevern. I tillegg må vi påse at gymnaster får god nok tid til å komme tilbake til en normal treningshverdag og å gradvis trene seg tilbake i konkurranseform.

Forbundet skal prioritere konkurranser med høyeste nivå i første rekke.
Komiteen har gjort følgende vedtak for NM og NF, med forbehold om endringer av hensyn til koronasituasjonen.
 • NM senior vil arrangeres 6.-8. november. Sted foreløpig ikke avklart.
 • NM junior vil arrangeres 13.-15. november i Fana
 • Norgesfinalen for nasjonale klasser arrangeres 27.-29. november. Sted foreløpig ikke avklart.
 • Norgesfinalen for internasjonal klasse nivå 3 og 5 arrangeres sammen med junior NM i Fana, hvor resultater fra konkurransen kan telle inn i enkeltredskaper i NM og lag.
 • Norgesfinalen for internasjonal klasse nivå 7 arrangeres sammen med senior NM, hvor resultater fra konkurransen kan telle inn i enkeltredskaper i NM og lag.
I junior NM vil nivå 4 og 6 kjøre tre redskaper i stedet for fire – ball, køller og vimpel.

TKRG kommer tilbake med ytterligere informasjon og invitasjon over sommeren.

Trener 2 RG kommer snart - er dere klare?

I disse dager jobber NGTFs kompetanseavdeling, TKRG og landslagsledelsen med å utvikle Trener 2 RG. Trener 2 dekker et bredt spekter av fagområder, med mål om at treneren skal utvikle en helhetlig forståelse av treningsprosessen og være beredt til å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Dette er grunnutdannelsen for RG-trenere, med fokus på å legge et godt grunnlag i minirekrutt- og rekruttalder, og på deltagelse i de eldre årsklassene. Trener 2 er også et forkrav til Trener 3, hvor fokus flyttes mot prestasjon og morgendagens toppidrettsutøvere.

Kompetanseavdelingen planlegger å tilby Trener 2 RG våren 2021.
For å kunne delta på dette kurset må man ha godkjent Trener 1-kompetanse (inkl. praksis), og man må ha gjennomført Trener 2 basis. Trener 2 basis består av e-kurs og én kurshelg, og er satt opp tre ganger høsten 2020.

TKRG vil oppfordre alle klubber og trenere til å planlegge deltagelse på Trener 2 RG. Trenerne kan sjekke sin formelle trenerkompetanse på sin idretts-CV, ved å logge inn på Min idrett (lenke https://minidrett.nif.no/). Påmelding til Trener 1 og til Trener 2 basis skjer også på Min idrett.

Sjekk ut NGTFs kurskalender for oversikt over oppsatte kurs.

Bli med på webinar i høst!

Dommer- og trenerseminar og fellesmøter er for tiden vanskelig å få til av hensyn til gjeldende anbefalinger fra nasjonale myndigheter. Komiteen har derfor revidert konseptet slik at vi i perioden fra midten av august til oktober vil invitere inn til kortere webinarer online med spennende temaer og foredragsholdere.

Vi ønsker å legge til rette for varierende temaer som kan være av interesse for både trenere, dommere og ledere i klubbene. Webinarene vil være gratis å delta på.

Mer informasjon og invitasjoner kommer over sommeren.

Oppdaterte dokumenter

Vi minner om at redskapsfordelingen 2020-2028 og konkurranseklasser 2021 er oppdatert på nettsiden.

Du finner dokumentene under rytmisk gymnastikk og bestemmelser.

Terminliste 2021 - utlysning!

Terminlisten for nasjonale konkurranser i 2021 er klar.
Vi ønsker derfor å informere om at det er nå mulig å søke om å arrangere nasjonale konkurranser for 2020. Konkurranser kan utvides til å starte en dag tidligere ved stor pågang.
06.-07.02 Nasj.konk - Utlyses
 • Rekrutt nivå 1
 • Rekrutt nivå 2
 • Rekrutt tropp A
 • Rekrutt duo/trio


20.-21.02 Unisport Norgescup - Utlyses
 • Senior nasj. klasse div. A og B
 • Junior nasj. klasse div. A, B og C
 • Nasj. klasse tropp miks og junior
 • Nasj. klasse duo/trio miks og junior


13.-14.03 Unisport Norgescup - Utlyses
 • Senior int. klasse nivå 8 og 7
 • Junior int. klasse nivå 6, 5, 4 og 3
 • Senior og junior int. klasse tropp
 • Senior og junior int. klasse duo/trio


20.-21.03 Nasj.konk. - Vårspretten
 • Rekrutt nivå 1 og 2
 • Rekrutt 11 og 12 år div. A og B
 • Rekrutt 11-12 år div. C
 • Rekrutt tropper og duo/trio


10.-11.04 Unisport Norgescup - Utlyses
 • Senior nasj. klasse div. A og B
 • Junior nasj. klasse div. A, B og C
 • Nasj. klasse tropp miks og junior
 • Nasj. klasse duo/trio miks og junior


17.-18.04 Unisport Norgescup - Utlyses
 • Senior int. klasse nivå 8 og 7
 • Junior int. klasse nivå 6, 5, 4 og 3
 • Senior og junior int. klasse tropp
 • Senior og junior int. klasse duo/trio
30.04-02.05 Unisport NC - GRGD
 • Senior nasj. klasse div. A og B
 • Junior nasj. klasse div. A, B og C
 • Nasj. klasse tropp miks og junior
 • Nasj. klasse duo/trio miks og junior


30.04.-02.05 Nasj.konk - GRGD
 • Senior int.klasse nivå 8 og 7
 • Junior int.klasse nivå 6, 5, 4 og 3
 • Senior og junior int.kl. tropp/duo
 • Alle rekruttklasser


29.-30.05 Unisport Norgescup - Utlyses
 • Senior int. klasse nivå 8 og 7
 • Junior int. klasse nivå 6, 5, 4 og 3
 • Senior og junior int. klasse tropp
 • Senior og junior int. klasse duo/trio


08.-09.05 NM junior - Utlyses
 • Junior int. klasse nivå 6 og 4
 • Junior int. klasse tropp
 • Junior int. klasse duo/trio
 • Lag og enkeltredskaper


04.-05.06 Norgesfinalen - Utlyses
 • Int. klasse nivå 7, 5 og 3
 • Nasjonal klasse div. A og B
 • Nasj. klasse tropp miks og junior
 • Nasj. klasse duo/trio miks og junior


23.-27.06 NM senior - NM veka?
 • Senior int. klasse nivå 8
 • Senior int. klasse tropp
 • Senior int. klasse duo/trio
 • Lag og enkeltredskaper (ikke avklart om RG er del av NM-veka).
Søknadsfrist: 31. august 2020.
Søknad sendes inn online fra nettsiden.

Uttaksprosess for nye landslag og grupper

Landslagsledelsen planla opprinnelig uttaksprosessen til å starte før sommeren i 2020. Som følge av koronasituasjonen vil uttaksprosesser skje noe annerledes og senere enn planlagt. Gymnaster på lag og grupper beholder sin plass inntil nye uttak sendes ut. Dette er informert til samtlige gymnaster på nåværende lag og grupper.

Prosessen for uttak av nye landslag og grupper vil foregå på følgende måte i år:
 • Gymnaster født 2007/2008: Del 1: Fysisk og teknisk test i august regionalt.
 • Gymnaster født 2007/2008: Del 2: Programkjøring senere i høst.
 • Gymnaster født 2006 og tidligere: Del 1 og del 2 vil gjennomføres i desember.
Se viktig informasjon om uttaksprosessen, samt datoer og link til påmelding til teknisk test for gymnaster født 2007 og 2008 i informasjonsskriv på nettsiden under landslagsinformasjon og uttakskriterier. Her vil det også finnes retningslinjer for deltagelse på tropp/duo/trio for gymnaster som blir tatt ut på lag og grupper i 2021.

NB, frist for påmelding til test for gymnaster født 2007 og 2008: 2. juli 2020.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet