Rytmisk gymnastikk

Samtykkeskjema for dopingkontroll av mindreårige - FRIST 30.09.2022!

Det har kommet en ny forskrift som angår dopingkontroll av utøvere under 18 år. Fra og med 1. oktober 2022, kan mindreårige utøvere under 18 år testes for bruk av doping. For at det skal være lovlig å kunne foreta dopingtest, må det innhentes samtykke fra foresatte for alle våre utøvere under 18 år som er tatt ut på landslag og/eller skal ut å representere for NGTF eller klubb i FIG godkjente konkurranser.

Skjema oskal leveres på e-post til Antidoping Norge: samtykke@antidoping.no og til marianne.halberg@gymogturn.no

Mer informasjon finnes her: Samtykke | Antidoping Norge
Samtykkeskjema finnes HER
Merk samtykkeskjema med «Samtykkeskjema-for-dopingkontroll-15.09.2022-navn på utøver»

Dette må gjøres innen 30.9!

facebook instagram youtube website email 
MailPoet