MailPoet nyhetsbrev kurs og utdanning

Informasjon fra NGTF Kompetanse

Det er lagt ut mange kurs i kretsene i høst. Vi ønsker å minne om viktigheten av å overholde påmeldingsfristen, for å unngå avlyste kurs.
Du finner alle kurs i kalenderen på våre nettsider:

Trener 2 basiskurs

NGTF arrangerer to Trener 2 basiskurs i høst:
Trener 2 basis, Hamar, 21.-23. oktober

Trener 2 basis, Bergen, 4.-6. november

Det er fortsatt ledige plasser, så her er det bare å melde seg på!
dialogduk-1
Kurset krever godkjent Trener 1 kompetanse er obligatorisk for å kunne bli tildelt full Trener 2-kompetanse.

Trener 2 fordypning trampett

Illustrasjon trampoline trampett trening
Det arrangeres også to Trener 2 fordypningskurs trampett i høst:

Trener 2 trampett, Bergen, 1.-2. oktober

Trener 2 trampett, Mjøndalen 15.-16. oktober
Deltakere kan foreløpig melde seg på kurset uten å ha tatt Trener 2 basiskurs i forkant, men må gjennomføre Trener 2 basis, samt resterende fordypningskurs og godkjenningskrav i etterkant for å bli tildelt fullstendig Trener 2 kompetanse.

Bli med på ALT-konferanse i høst!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer
Anlegg-, leder- og trenerkonferanse i Bergen 28.-30. oktober 2022.

Bli med på spennende og inspirerende foredrag og workshops!
Påmeldingsfrist 30. september.
27c

Barne- og ungdomstrenerkonferansen 2022

Barne- og ungdomstrenerkonferansen 2022 arrangeres av Norges idrettshøgskole, i samarbeid med Norges idrettsforbund, 30. september - 1. oktober, og omhandler tema:
"Hvordan får vi flere kompetente trenere?"
Påmeldingsfrist 26. september.
Illustrasjon trener trening

Sunn idrett-konferansen 2022

Sunn idrett konf 22
Sunn idrett inviterer til fagkonferanse på Meet Ullevaal i Oslo, 2. november 2022.

Det er gode muligheter for at konferansen kan følges digitalt.
Hold av datoen og følg med på Sunn idretts hjemmesider:

Husk å fullføre din Trener 1-kompetanse

Det ble i sommer sendt ut en vennlig påminnelse til alle som står registrert med påbegynt, men ikke ferdigstilt Trener 1-kompetanse.
Å fullføre to Trener 1-kurshelger er ikke nok for å kunne kalle seg Trener 1-trener. Alle krav må være fullført for å få godkjent Trener 1-kompetanse registrert på idretts-CVen i Min idrett. Når Trener 1-kompetansen er fullført får du også muligheten til å melde deg på Trener 2-kurs.

Følgende krav må være innlevert og registrert godkjent på Trener 1:
  • Fullført to kurshelger, registrert som godkjent kursdeltakelse på idretts-CV.
  • Øktplan, inkludert refleksjonsspørsmål som ligger nederst i øktplanen.
  • Praksisskjema; signert/ bekreftet på e-post av en treneransvarlig e.l. i klubben.
  • Eventuelle ekstraoppgaver i forbindelse med fravær, e.l.
  • Gjennomført, godkjent og registrert alle fem e-kurs på idretts-CV i Min idrett.
På våre nettsider https://gymogturn.no/kurs-og-utdanning/trenerutdanning/, under Trenerløypa/ Trener 1/, kan man lese mer og finne skjema- og planmaler. Oppgaver/skjema eller spørsmål kan sendes til kompetanse@gymogturn.no.
Illustrasjon trener trening turn kvinner skranke

Trenere på kurs er også klubbens ansvar!

Vi ønsker å minne om klubbenes ansvar for oppfølging og videreutvikling av sine trenere som deltar på trenerkurs.

I forbindelse med kurs i Trenerløypa (f.eks. trener 1, trener 2) er det vanlig at trenerne skal gjennomføre for- og etterarbeid i form av mappeoppgaver, e-kurs eller praksis. Dette må leveres for at trenerne skal få fullført og tildelt kompetanse. Vi ser at det er mange som glemmer å levere disse oppgavene, og som dermed ikke får registrert fullført Trener 1 eller Trener 2 kompetanse. Vi anbefaler derfor at en treneransvarlig i klubbens styre eller administrasjon har ansvar for å følge opp sine trenere for å sikre at de får fullført sin kompetanse. Det er også viktig at trenerne får lov til å prøve seg på å tilrettelegge aktivitet på egen hånd, øve på alt fra mottak og sikring, organisering, og reflektere over trenerrollen, og videreutvikle sin erfaring som trener.

Kurs og fullført kompetanse blir registrert i idrettens systemer og vil fremkomme på den enkelte treners personlige idretts-CV. Klubben har tilgang til oversikt over egne treneres kompetanse (kun kompetansegivende kurs) i KlubbAdmin, så lenge treneren er registrert som medlem/trener i klubben.

Alle trenere i norsk idrett skal levere politiattest. Klubben har ansvar for å registrere fremvist politiattest.

Obligatorisk trenerattest

Trenerattesten er obligatorisk for alle som skal være trenere i norsk idrett!

Det er klubbens ansvar å godkjenne registrerte trenerattester i idrettens systemer for sine trenere.
Les mer om Trenerattesten her!
Trenerattest annonse 800x800 2

Vil din klubb være teknisk arrangør?

Har din klubb lyst til å stå på liste over våre tekniske arrangører for kurs?
Klubbene kan til enhver tid fylle inn skjema for å melde inn ønske om å være teknisk arrangør for kurs. Når kursbehov er samlet inn hver vår og høst, kontaktes mulige arrangører ut fra en helhetsvurdering av kursbehov i klubbene.

Har klubben sendt inn ønske om å bli teknisk arrangør tidligere, er det ikke nødvendig å sende inn på nytt.

Vi har nå startet med å kontakte tekniske arrangører for høstens kurs. Neste mulighet for å være teknisk arrangør er for kursvåren 2023. Prosessen med å kontakte tekniske arrangører for vårsemesteret starter primo november.

Fyll ut følgende skjema:
facebook instagram youtube website email 
MailPoet